Pracą spłacają zadłużenie czynszowe

Pracą spłacają zadłużenie czynszowe

w Region

Sprzątają miasto, porządkują tereny placówek oświatowych i wykonują drobne remonty. W ten sposób grupa 28 bezrobotnych z Dzierżoniowa odrabia zadłużenie czynszowe.

To bezrobotni mieszkańcy, korzystający z pomocy OPS-u i mający problemy z regularnym opłacaniem czynszu. – Umowa zawarta pomiędzy miastem a uczestnikiem projektu jest prosta. Praca, wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę oraz ustalana indywidualnie kwota przeznaczana na spłatę zaległości czynszowych – mówi zastępca burmistrza Dzierżoniowa Wanda Ostrowska. Pomysł na ofertę pracy w zamian za spłatę zadłużenia jest jednym ze sposobów pomocy mieszkańcom, znajdującym się w trudnej sytuacji. To szansa dla osób naprawdę chcących coś zmienić. Realizacja powstałego w dzierżoniowskim urzędzie programu wpłynie także na obniżenie zaległości czynszowych, wynoszących dziś łącznie 1 mln 700 tys. zł. – Dzierżoniowski wskaźnik zadłużenia w opłatach czynszu należy do najniższych na Dolnym Śląsku. Dzięki temu programowi chcemy odzyskać należne pieniądze oraz aktywizować tych mieszańców, którzy nie mając pracy nie byli w stanie systematycznie opłacać czynszu – dodaje zastępca burmistrza. Jest także dodatkowy efekt. Mieszkańcy z zaległościami w opłatach, którzy rezygnują z udziału w programie pomimo dobrowolnego zgłoszenia i braku obiektywnych przeciwwskazań, muszą się liczyć ze stratą pewnych świadczeń OPS-u. W takich przypadkach również decyzja o zamianie lokalu na mniejsze mieszkanie socjalne może zapadać znacznie szybciej. Mimo przypadków porzucenia pracy znaczna część uczestników programu, którzy do dziś spłacili już ponad 38 tys. zł zadłużenia, widzi w nim swoją szansę. W połowie października, kiedy zakończy się pierwsza tura kwota ta przekroczy 50 tys. zł. Osobom, które prawidłowo przepracują cały okres objęty umową miasto umorzy odsetki z tytułu zadłużenia. 

W czasie trwania programu robót publicznych dla mieszkańców mających zaległości w opłatach czynszowych wykonano prace polegające m.in. na:

– przycięciu drzew i żywopłotów przy ulicach: Piastowskiej, Korczaka, Świdnickiej, Słowiańskiej, Kolejowej, Bat. Chłopskich;- wykoszeniu i posprzątaniu terenu parowozowni przy ul. Kolejowej; – wyplewieniu 120 drzewek w rejonie podstrefa;- pomalowaniu barierek wzdłuż rzeki Piławki;- pomalowaniu 2 mostów przy ul. Kopernika,- posprzątaniu parkingów osiedlowe

W placówkach oświatowych uczestnicy programu kosili trawniki, sprzątali teren wokół posesji, wykonywali drobne prace malarskie i doraźne prace gospodarskie

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę

Umowa podpisana

Krzysztof Kumorek p.f. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc podpisał umowę w sprawie udzielenia wsparcia
Go to Top