Prace zakończone

w Powiat

To 15 obiekt mostowy przebudowany od 2015 roku przez Powiat Wałbrzyski. – Ta liczba jest dla mnie bardzo ważna, bo od tego roku odpowiadam za infrastrukturę powiatu –  mówi starosta.

Krzysztof Kwiatkowski wraz z Iwoną Frankowską, wicestarostą Powiatu Wałbrzyskiego dokonali odbioru obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej przy ul. Głowackiego w Boguszowie Gorcach.  Wykonany zakres robót: roboty rozbiórkowe, ustawienie nowych prefabrykowanych skrzynkowych elementów nośnych, umocnienie dna za pomocą kostki kamiennej, wykonanie kap chodnikowych, montaż balustrad, montaż krawężników kamiennych na obiekcie mostowym, wykonanie nowej konstrukcji jezdni na dojazdach, wykonanie nowych bitumicznych jezdni i kap chodnikowych. Wykonawcą robót było  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Zając z Walimia.  Inwestycja o wartości 464 727,21 zł, została w całości sfinansowana z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Powiat

Bezpieczniej

Zakończył się montaż barier energochłonnych na drodze powiatowej Rybnica Leśna – Grzmiąca.

Z myślą o turystach

Zawarta została umowa na przebudowę obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej

Niespodzianka po wakacjach

Przy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle powstaną dwa
Go to Top