Prace zakończone

w Powiat

To 15 obiekt mostowy przebudowany od 2015 roku przez Powiat Wałbrzyski. – Ta liczba jest dla mnie bardzo ważna, bo od tego roku odpowiadam za infrastrukturę powiatu –  mówi starosta.

Krzysztof Kwiatkowski wraz z Iwoną Frankowską, wicestarostą Powiatu Wałbrzyskiego dokonali odbioru obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej przy ul. Głowackiego w Boguszowie Gorcach.  Wykonany zakres robót: roboty rozbiórkowe, ustawienie nowych prefabrykowanych skrzynkowych elementów nośnych, umocnienie dna za pomocą kostki kamiennej, wykonanie kap chodnikowych, montaż balustrad, montaż krawężników kamiennych na obiekcie mostowym, wykonanie nowej konstrukcji jezdni na dojazdach, wykonanie nowych bitumicznych jezdni i kap chodnikowych. Wykonawcą robót było  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Zając z Walimia.  Inwestycja o wartości 464 727,21 zł, została w całości sfinansowana z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Powiat

Udana współpraca

W Dziećmorowicach, w ciągu dróg powiatowych nr 2882D  i 3368D, Gmina Walim

Sesja budżetowa

To była jedna z najważniejszych sesji w roku.  Radni powiatu wałbrzyskiego uchwalili

Gotowi na każde warunki

Prawie rok zajęła Powiatowi  Wałbrzyskiemu budowa powiatowej bazy materiałowo – sprzętowej w
Go to Top