zostaną wydaleni

Pracowali nielegalnie, zostaną wydaleni

w Region

Podczas ostatnich trzech dni funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali pięcioro cudzoziemców.

Troje obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych w ramach kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Dwie kobiety pracowały od dwóch tygodni przy zbiorze sałaty na plantacji w okolicach Legnicy. Podczas kontroli, okazało się, że nie mają one aktualnych oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a więc wykonywały ją niezgodnie z obowiązującymi przepisami.Z tej samej przyczyny zatrzymano trzeciego cudzoziemca, który pracował na budowie. W związku z naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia terytorium Polski.Kolejnym z zatrzymanych był również ob. Ukrainy, który nie posiadał paszportu ani wizy. Z kolei w rejonie dworca PKS we Wrocławiu zatrzymano ob. Pakistanu, który także nie posiadał dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium naszego kraju. Ponadto przedstawiono mu zarzut przekroczenia granicy RP wbrew obowiązującym przepisom. Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy. Sąd wymierzył mu karę 3 m-cy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres próby 2 lat. Mężczyźni zostaną umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców celem wydalenia ich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*