Pracowity miesiąc strażników miejskich

Pracowity miesiąc strażników miejskich

w Aktualności

Ponad 1300 wykroczeń dotyczących przekroczenia przez kierujących pojazdami dozwolonej prędkości zarejestrował fotoradar wałbrzyskiej straży miejskiej w minionym miesiącu. Najbardziej spieszyło się mieszkańcowi Wrocławia na ulicy de Gaulle"a. Na tym krótkim odcinku drogi niefrasobliwy kierowca jechał prawie dwukrotnie przekraczając prędkość 93 km/h, w miejscu, gdzie dozwolona prędkość wynosi 50 km/h. W „nagrodę” otrzymał mandat w wysokości 400 złotych.

W kwietniu oprócz codziennych zadań funkcjonariusze straży miejskiej „łapali złodziei”- kradnących róże i gres ozdobny z Placu Rycerskiego oraz rabujących drzewo z lasu. Pomagali również poszkodowanym zwierzętom. Wystarczy wspomnieć wystarczy fretkę na Kubeckiego czy uwiezioną między sztachetami płotu sarnę. Mundurowi interweniowali i prowadzili również czynności w związku z tragicznym pogryzieniem młodej dziewczyny przez amstaffa. W ramach działań edukacyjnych strażnicy z patrolu szkolnego odwiedzili uczniów „Energetyka” oraz patronowali w konkursie dla młodzieży „Razem przeciw zagrożeniom”. Mundurowi odnotowali w kwietniu nagminne korzystanie z kopert dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione a także posługiwanie się kartą osoby niepełnosprawnej przez osoby nieuprawnione. Bilans pracy wałbrzyskiej straży miejskiej poniżej.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w kwietniu br. podjęli interwencję do:

  • ponad 275 osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem, z czego pouczono 191 sprawców wykroczenia, a 84 osoby zostały ukarane mandatami karnymi;

  • 8 osób palących tytoń w miejscach zabronionych, nałożono 2 mandaty karne a pozostałe osoby pouczono;

  • 18 osób, które opiekowały się zwierzętami w niewłaściwy sposób, czy to nie zachowały należytych środków ostrożności przy ich trzymaniu, czy nie dopełniły obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie- 15 osób pouczono o obowiązku sprzątania po psie, w 2 przypadkach pouczenie okazało się niewystarczające i właściciele psów zostali ukarani mandatem; w stosunków do 3 mieszkańców miasta strażnicy podjęli czynności dotyczące kontroli obowiązkowych szczepień psa przeciwko wściekliźnie, 1 właściciela zwierzęcia ukarano w związku z brakiem obowiązkowych szczepień, w pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości;

  • 148 osób, których zachowanie naruszało normy obyczajowe, a także do osób, które zanieczyszczały przestrzeń publiczną miasta; strażnicy zmuszeni byli ukarać 25 osób, w stosunku do 121 zastosowano rozmowę pouczającą;

  • 1 osoby, która rozklejała ogłoszenie w niedozwolonym miejscu lub bez zgody właściciela terenu; na tę osobę nałożono grzywnę;

  • 21 właścicieli nieruchomości, nakazując, w związku z akcją porządki, uprzątnięcie terenów stanowiących ich własność lub nakazując podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej; wszystkie osoby pouczono o potrzebie zachowania czystości;

  • 173 osób łamiących przepisy określone w Ustawie Prawo o ruchu drogowym; ukarano 41 kierowców, w pozostałych przypadkach wystarczające było zastosowanie rozmowy pouczającej;

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top