Prawo jazdy dla głuszyczan - kolejny projekt

Prawo jazdy dla głuszyczan – kolejny projekt

w Gospodarka

Mobilni społecznie mieszkańcy gminy Głuszyca – to nazwa projektu realizowanego przez Fundację Wałbrzych 2000 dla mieszkańców gminy Głuszyca. Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Głuszycy, a środki na jego realizację Fundacja pozyskała w drodze konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Do udziału w projekcie, który jest realizowany od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 r. Fundacja zaprasza mieszkańców gminy Głuszyca, bez względu na wiek i płeć, niezatrudnionych i nieaktywnych zawodowo, nieposiadających prawa jazdy kat. B, a zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności. Udział w projekcie jest bezpłatny.Uczestnicy projektu ukończą kurs komputerowy, wezmą udział w warsztatach psychologiczno-doradczych, a po szkoleniu teoretycznym i praktycznej nauce jazdy samochodem przystąpią do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. – To już trzeci rok współpracy i trzeci projekt – mówi Henryk Ziomek, koordynator projektu – który realizujemy dla mieszkańców gminy Głuszyca. Wiedząc, jak ważne są umiejętności obsługi komputera i posiadanie prawa jazdy w poszukiwaniu i zdobyciu pracy, a równocześnie, jak trudno osobom nieposiadającym stałych źródeł utrzymania sfinansować takie kursy, wspólnie z władzami samorządowymi Głuszycy przygotowaliśmy kolejny projekt, na który udało się pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej.Mieszkańców gminy Głuszyca chcących wziąć udział w projekcie zapraszamy z dowodem osobistym do siedziby Fundacji Wałbrzych 2000 (Wałbrzych, ul. Wrocławska 53) lub głuszyckiego oddziału Powiatowego Urzędu Pracy (Głuszyca, ul. Grunwaldzka 38) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (Głuszyca, ul. Grunwaldzka 38). Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej Fundacji www.walbrzych2000.pl, można je również uzyskać pod nr telefonu 74 843 45 32.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top