Prokuratorski zarzut dla byłego prezydenta Wałbrzycha

Prokuratorski zarzut dla byłego prezydenta Wałbrzycha

w Aktualności

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu prowadzi śledztwo z zawiadomienia NIK Delegatura we Wrocławiu dotyczące nieprawidłowości w związku z powołaniem w 2008 roku przez ówczesnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha czterech osób do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych miejskich spółek. Prowadzenie śledztwa powierzono Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu Delegatura we Wrocławiu.

Prokurator ogłosił Piotrowi K., byłemu Prezydentowi Miasta Wałbrzycha zarzut popełnienia czynu zabronionego tzw. przekroczenia uprawnień, zarzucając mu, że w okresie od 28 lutego do końca kwietnia 2008r. przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że wbrew obowiązującym przepisom prawa powołał cztery osoby do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych spółek komunalnych: Aqua-Zdrój sp. z o.o. oraz Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., które w chwili powołania pozostawały za wynagrodzeniem członkami rad nadzorczych innych spółek komunalnych Gminy Wałbrzych, a które przed powołaniem nie złożyły wymaganych oświadczeń o braku przeszkód prawnych do pełnienia powierzonych funkcji. Na skutek powołania osoby te pobrały wynagrodzenie za okres od marca do 31 grudnia 2008r. w łącznej kwocie 28.881,32 zł. Z tego powodu przyjęto, że podejrzany zarzuconego mu przestępstwa dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez te osoby (art. 231 § 2 kk). Występek ten zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Kwestie powoływania członków rad nadzorczych regulowały (także i obecnie regulują) m.in. przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Zgodnie z art. 4 tej ustawy jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek komunalnych. Piotr K. nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień do czasu zapoznania się z pisemnym uzasadnieniem zarzutu. Wobec podejrzanego nie zostały zastosowane środki zapobiegawcze.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top