Prokuratura zajęła się Filharmonią

Prokuratura zajęła się Filharmonią

w Aktualności

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu wszczął śledztwo w sprawie mającego miejsce od września 2005r. do 30 czerwca 2010r. nadużycia uprawnień przez byłego Dyrektora Filharmonii Sudeckiej poprzez działania podejmowane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i spowodowanie w ten sposób znacznej szkody majątkowej w kwocie ponad 290 tysięcy złotych na szkodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Z początkiem października 2010r. do wałbrzyskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez odwołanego Dyrektora Filharmonii Sudeckiej, polegające na nadużyciu przez niego uprawnień jako funkcjonariusza publicznego. Przeprowadzona przez służby Marszałka postępowanie kontrolne wykazało w ocenie zawiadamiającego istotne nieprawidłowości, polegające na nieuzasadnionym wydatkowaniu środków finansowych pozostających w dyspozycji Filharmonii Sudeckiej. W szczególności zakwestionowano wypłacenie ówczesnemu Dyrektorowi honorarium za dyrygowanie w koncertach organizowanych przez filharmonię w łącznej kwocie 292 tysięcy złotych, na podstawie umów o dzieło podpisanych przez niego jednostronnie jako wykonawcę.W toku śledztwa sprawdzeniu podlegać będzie kwestia zasadności wypłaty honorariów za poszczególne koncerty i zgodność tych decyzji z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi wiążącymi Filharmonię Sudecką jako wojewódzką samorządową instytucję kultury.Wyjaśniana będzie również zasadność wydatkowania w tym czasie przez Filharmonię środków finansowych w wysokości ponad 50 tysięcy złotych na usługi hotelowe świadczone artystom, z którymi zawierane były umowy o dzieło i z którymi takich umów nie zawierano.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Budżet uchwalony

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok

Zwiedzili Polskę

Kilka istotnych uchwał podjęli radni na ostatniej sesji rady powiatu wałbrzyskiego.
Go to Top