Promesy dla gmin

w Aktualności/Głuszyca/Gospodarka/Region/Walim

Ponad 20 samorządowców odebrało dzisiaj z rąk marszałka województwa dolnośląskiego promesy przyznane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest jednym z elementów szerszego Programu pod tym samym tytułem realizowanego na terenie Województwa Dolnośląskiego od 2008 roku. Odnowa Dolnośląskiej Wsi to największy i najdłużej działający regionalny program aktywizacji społeczności lokalnych. Jego istotą jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co skutkować ma zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. W roku 2018 Zarząd Województwa przeznaczył 2 miliony złotych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Wnioski o dofinansowanie złożyło 107 Gmin na łączną wnioskowaną kwotę 2 977 614 zł. Ostatecznie dofinansowanie uzyskały 82 Gminy na łączną kwotę 1 977 788 zł. Zadania realizowane są w 5 zakresach, wskazanych zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, a najczęściej dotyczą one remontów świetlic wiejskich, obiektów sportowych, zagospodarowania terenów rekreacyjnych, budowy placów zabaw itd. – Program ten jest odpowiedzią na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną mobilizację zasobów wiejskich.

– W ramach Programu Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza corocznie konkurs dotacyjny dla samorządów gminnych dotyczący rozwoju malej infrastruktury kulturalnej , turystycznej i rekreacyjnej. W latach 2008 – 2017 dofinansowanie otrzymało 1 103 zadań na łączną kwotę około 26 776 520 zł – podkreślał marszałek Cezary Przybylski.

Dzisiaj w  siedzibie Urzędu Gminy Świdnica zostało podpisanych 18 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 417 475,00 zł i wręczone 4 promesy na łączną kwotę 100 000,00 zł (gminy: mina Ciepłowody, Jaworzyna Śląska, Międzylesie, Świdnica). Łączna wartość umów i promes wynosi 517 475,00 zł, a 22 projektów 1 395 494,21 zł. Maksymalna wysokość przyznawanej kwoty dotacji wynosi 25 000 zł. Wśród projektów przeważają te dotyczące zagospodarowania miejsc rekreacyjno – sportowych oraz miejsc publicznych dla mieszkańców, takich jak: budowa chodnika, ciągów pieszych, remont czy remont i wyposażenie świetlic. Władze gminy Świdnica otrzymaną promesę przeznaczą na sprzęt AGD, RTV, stoły i krzesła jako wyposażenie świetlicy w Gogołowie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top