Protest i blokada drogi

Protest i blokada drogi

w Aktualności

Sołtysi wsi Chwaliszów, Struga, Lubomin i Stare Bogaczowice poinformowali pisemnie marszałka województwa dolnośląskiego o planowanej blokadzie dróg wojewódzkich przebiegających przez teren ich gminy. Protest zaplanowany na poniedziałek 21 lipca w godz. 11 – 12 jest spowodowany brakiem działań przez zarządcę drogi.

„Od kilkunastu lat mieszkańcy oraz władze Gminy Stare Bogaczowice zabiegają u Zarządcy Dróg nr 375 i 376 jakim jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu o odbudowę, remonty, a także budowę chodników w czterech sołectwach: Stare Bogaczowice, Chwaliszów, Struga, Lubomin. Z roku na rok obietnice w zakresie poprawy tej infrastruktury są przesuwane przez kolejne Zarządy Służby. Poza Jabłowem, gdzie miał miejsce społeczny protest, od wielu lat nie został zbudowany, wyremontowany, odtworzony ani jeden metr chodnika, przy jednoczesnym znacznym wzroście ruchu na drogach wojewódzkich 375 i 376. W roku ubiegłym, w obecności środków masowego przekazu, została publicznie złożona obietnica w zakresie budowy oraz odtworzenia chodnika w miejscowościach Struga i Lubomin, niestety do dnia dzisiejszego, mimo obietnic inwestycja nie została rozpoczęta, a władze Służby warunkując wykonanie nawierzchni jezdni łącznie z chodnikiem odwlekają jej realizację w bliżej nieokreśloną przyszłość i nie potrafią mimo obietnic, określić terminu jej wykonania. Wojewoda na to zadanie wydał pozwolenie na budowę. Ponadto w miejscowościach: Struga, Lubomin, Stare Bogaczowice, Chwaliszów po za dwoma ( zlokalizowanymi w strudze i Lubominie), nie ma w ogóle przejść dla pieszych i jeśli zestawić to z brakiem chodników oraz brakiem właściwego odwodnienia i utrzymania poboczy oraz uszkodzonej nawierzchni jezdni składa się to na ponury obraz bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich na terenie naszej Gminy.

Zwracamy uwagę ( pisma w załączeniu), że wielokrotnie otrzymywaliśmy obietnice budowy odwodnieni np. w Chwaliszowie od posesji nr do posesji nr gdzie drogą po deszczach płynie całą szerokością jezdni woda, a w Strudze zabiegamy o wykonanie odwodnienia od zjazdu z obwodnicy Szczawna Zdroju do posesji nr 52A, która permanentnie jest zalewana wodą spływającą poboczami. Niestety w tym przypadku również nasze starania nie znajdują żadnego odzewu. Od kilku lat prosimy, monitorujemy, przypominamy o wycince krzewów i samosiejek rosnących na poboczach dróg i wycince drzew rosnących w pasie drogi, w tym przypadku także nie wiedzieć czemu lakier samochodów użytkowników tychże dróg jest systematycznie uszkadzany.W ostatnim miesiącu nasilił się ruch drogami przebiegającymi przez Gminę Stare Bogaczowice spowodowany remontem drogi krajowej nr 35 na wjeździe do Wałbrzycha, co spowodowało znaczny wzrost w ruchu na drogach 375 i 376, a co za tym idzie i zagrożenia dla pieszych i rowerzystów. Zarządca dróg nie podjął żadnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przez: wprowadzenie ograniczeń prędkości, stosowanego oznakowania lub skierowania patroli policyjnych. Zarówno czas jak i zasięg problemu nierozwiązywany przez wiele lat przez Służbę doprowadził do sytuacji, w której lokalna społeczność zapowiedziała obywatelski protest o czym poinformujemy Pana Marszałka odrębnym pismem" – czytamy w dokumencie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top