Protest wałbrzyskich sportowców

Protest wałbrzyskich sportowców

w Sport

Przedstawiciele wałbrzyskich klubów sportowych wydali specjalne oświadczenie, w którym protestują przeciwko zmniejszeniu kwoty na realizację zadań publicznych przez gminę Wałbrzych w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zdaniem autorów pisma w 2010 roku na ten cel było przeznaczonych 540 000 złotych. W 2011 roku dotację obcięto do 431 000 złotych. Pod oświadczeniem podpisał się m.in Paweł Orfin – Prezes KP Gwarek Wałbrzych.

„Wałbrzyskie kluby sportowe mają poważne problemy finansowe i tylko dzięki ludziom dobrej woli udaje się je utrzymać "przy życiu". Gmina Wałbrzych przeznaczyła w 2010 roku na sport kwotę tylko 540 000 zł. Jest to zaledwie 0,15% budżetu (wydatki na kwotę 365 433 199 zł) !!! Nie jest prawdą, że na dz. 926 pt. Kultura fizyczna i sport przeznaczono 5 006 357 zł, ponieważ ponad 4 miliony kosztuje utrzymanie OSiR, z czego ponad połowa to wynagrodzenia osób pracujących. W projekcie budżetu na rok 2011 na realizację zadań publicznych Gmina Wałbrzych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza tylko 431 000 zł. To mniej o ok. 20% niż w roku poprzednim! Daje to zaledwie 0,11% budżetu (wydatki na kwotę 377 917 058 zł) !!!. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie takim ograniczaniem dotacji na sport. Spowoduje to znaczące ograniczenie liczby dzieci i młodzieży, które w chwili obecnej trenują w naszych klubach lub całkowitą likwidację niektórych klubów.” – czytamy w piśmie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Sport

Go to Top