Prywatyzacja uzdrowisk

Prywatyzacja uzdrowisk

w Gospodarka

Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło wszystkie zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w negocjacjach w sprawie nabycia od Skarbu Państwa akcji/udziałów trzech spółek: Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. oraz Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Potencjalni Inwestorzy będą mogli nabyć:

– 13.459 udziałów, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju.

– 114.290 udziałów, stanowiących 89,71%% kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze

– 1.179.500 akcji, stanowiących 92,15% kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju.

 Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności: cena za nabywane udziały/akcje Spółek, proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju Spółek, obejmujący m.in. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników Spółek i innych osób związanych ze Spółkami oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań. – Prywatyzowane Spółki to dla potencjalnych inwestorów bardzo atrakcyjna oferta. Działalność uzdrowisk sięga kilku wieków, co wyróżnia je nie tylko na rynku polskim, ale także światowym. Obok tradycji i doświadczenia uzdrowiska oferują nowoczesne zabiegi, które spotykają się z uznaniem nawet najbardziej wymagających klientów – mówi Krzysztof Kosiński, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV w Ministerstwie Skarbu Państwa prowadzący prywatyzację uzdrowisk.

Podstawowym przedmiotem działalności Uzdrowiska Szczawno-Jedlina jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, która obejmuje przede wszystkim świadczenia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, a także produkcję i sprzedaż wody mineralnej oraz wód leczniczych. Z uwagi na długoletnie tradycje rehabilitacyjne oraz posiadane zasoby naturalnych wód leczniczych Spółka z powodzeniem wykorzystuje swoje szanse na rynku usług uzdrowiskowych. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina przyjmuje pacjentów z: Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeń i Fundacji opiekujących się chorymi. Dodatkowym źródłem przychodów Spółki są pacjenci korzystający z usług Uzdrowiska na zasadzie pełnej odpłatności. Łączna baza łóżkowa Uzdrowiska wynosi około 900 miejsc w obiektach szpitalnych, sanatoryjnych i ośrodkach rehabilitacyjnych (w tym 90 miejsc w szpitalu dla dzieci). W skali roku w Uzdrowisku leczonych jest ponad 14 tys. pacjentów, w tym około 1000 dzieci. Oprócz standardowych usług uzdrowiskowych takich jak zabiegi lecznicze świadczone w Centrum Rehabilitacji i Balneologii oraz zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach szpitalno-sanatoryjnych. Spółka oferuje także szeroką gamę badań laboratoryjnych oraz badania osteoporozy. Głównym celem strategii Uzdrowiska Szczawno-Jedlina jest dążenie do osiągnięcia wysokich standardów leczenia i pobytu pacjentów. W branży uzdrowiskowej największe przychody można uzyskać realizując usługi na rzecz klienta poszukującego wypoczynku połączonego z intensywną rehabilitacją. Realizacja tego celu byłaby możliwa dzięki modernizacji bazy zabiegowej i hotelowej, a także standaryzacji świadczonych usług. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. na rozdrobnionym rynku lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji ma mocną pozycję rynkową. Biorąc pod uwagę kryterium geograficzne, za najbardziej perspektywiczny rynek zagraniczny należy przyjąć Niemcy.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top