Przebudowują most

Przebudowują most

w Aktualności

Trwają prace związane z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze. Planowany termin zakończenia robót – 14 sierpień 2014 roku.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 951 004,54 zł z czego dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 759 362 zł co stanowi prawie 80 % wartości inwestycji. Przebudowa jest realizowana w II etapach. Pierwszy wykonano w IV kwartale 2013 roku. Obejmował on rozbiórkę zniszczonego obiektu mostowego oraz budowę nowych przyczółków. II etap realizowany jest obecnie i obejmuje montaż łożysk oraz wykonanie płyty pomostowej wraz z kapami chodnikowymi oraz montaż barier i poręczy mostowych. Pozytywne opinie o inwestycji wypowiadają również mieszkańcy Czarnego Boru. – To kluczowa inwestycja w naszej gminie, ułatwi ona nam realizację I i II etapu budowy obwodnicy dzięki, której ciężarówki z urobkiem z pobliskiej kopalni melafiru nie będą jeździć przez centrum miejscowości, o korzyściach dla mieszkańców chyba mówić nie trzeba – powiedział Adam Górecki Wójt Gminy Czarny Bór. – Cieszymy się, że dobiega koniec inwestycji związanej z budową mostu w Czarnym Borze. Most ten jest ważnym ogniwem związanym z budową obwodnicy dla tej gminy. Jest to kolejny przykład współpracy partnerskiej Powiatu Wałbrzyskiego z Gminą Czarny Bór – o przedsięwzięciu powiedział Andrzej Lipiński, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top