Przeczytaj tę korespondencję

Przeczytaj tę korespondencję

w Aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS". Do końca sierpnia 2016 roku oddział ZUS Wałbrzych ma wysłać 0,5 miliona listów.

Zgodnie z ustawą w terminie do 31 sierpnia każdego roku, zakład zobowiązany jest przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948 informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składach ogółem, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Na terenie obsługiwanym przez oddział ZUS w Wałbrzychu „Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" otrzyma prawie 538 tys. klientów. Osoby, które są zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych (www.pue.zus.pl) taką korespondencję otrzymają w wersji elektronicznej i będzie ona dostępna na ich profilu ubezpieczonego. Dotyczy to 30 tys. klientów Oddziału. – Każdy zostanie poinformowany o swoich składach, stanie konta i waloryzacji. Dzięki temu emerytura nie będzie dla nikogo zaskoczeniem – informuje Jarek Zając z działu obsługi klienta w wałbrzyskim oddziale ZUS. Korespondencji z ZUS może spodziewać się każdy urodzony po 31 grudnia 1948 r., kto choćby przez jeden dzień podlegał ubezpieczeniom społecznym i co za tym idzie, ma na swoim koncie w ZUS zapisaną choć jedną składkę. W liście przeczytamy, ile składek zgromadziliśmy na swoim koncie emerytalnym – w wysokości nominalnej (bez waloryzacji) oraz po przeprowadzanej przez ZUS co roku waloryzacji. Listy osób, które pracowały przed 1999 r., zawierają informację o wysokości zgromadzonego kapitału początkowego za lata, gdy składki nie były odprowadzane imiennie, czyli przed 1999 rokiem. Dowiemy się również, ile składek znajduje się na naszym subkoncie w ZUS oraz na koncie w OFE – czyli w II filarze emerytalnym. Jeżeli adresat listu do 31 grudnia 2015 r. ukończył 35 lat, ZUS wyliczy mu również hipotetyczną emeryturę w trzech wariantach. Pierwszy to kwota, którą otrzymałby w oparciu o składki zgromadzone dotychczas na koncie emerytalnym. Drugi wariant to kwota, którą otrzymałby, pracując do ustalonego dla niego wieku emerytalnego i nadal odprowadzał składki w średniej wysokości (ustalonej z okresu ubezpieczenia od 1999 r.) Trzeci wariant – i to jest tegoroczna nowość – to wysokość hipotetycznej emerytury należnej z konta i subkonta emerytalnego. Dla wszystkich, którzy będą mieli jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem zapisów „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS", Zakład przygotował specjalne wyjaśnienia. Są one dołączone do Informacji. To instrukcja, jak krok po kroku czytać IOSKU. Po zapoznaniu się z nią, nikt nie powinien mieć problemu z ustaleniem, jaki jest stan jego konta w ZUS.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy

Pomoc dla pszczelarzy

Do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR
Go to Top