Przeczytaj zanim odpalisz

Przeczytaj zanim odpalisz

w Region

Nawet 500 złotych grzywny grozi za używanie środków pirotechnicznych bez wymaganego zezwolenia. Decyjza wojewody dolnośląskiego w tej sprawie weszła w życie i już obowiązuje.

Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania: materiałów lub mieszanin piroteclrnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych. gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych, jeżeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczenstwa dla życia, zdrowia lub mienia. Osoby naruszające te zakazy podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach. Przepisu nie stosuje się, jeżeli użycie wymienionych przedmiotów nastęuje na warunkach wynjkających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a więc firm, które zawodowo zajmują się organizacją pokazów pirotechnicznych oraz podmiotów uprawnionych do ich użycia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Na nich zawsze można liczyć

Pełniący funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc  Krzysztof Kumorek, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Urbaniak oraz

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top