"Przedsiębiorczość po raz pierwszy"

"Przedsiębiorczość po raz pierwszy"

w Gospodarka

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Przedsiębiorczość po raz pierwszy". Konkursu, którego celem jest wsparcie i aktywizacja małej i średniej przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

Jego podstawowym założeniem jest przekazanie w najem osobom bezrobotnym i bezrobotnym absolwentom lokali użytkowych na preferencyjnych warunkach. Do konkursu mogą też przystąpić inne osoby poszukujące pracy (np. zwalniani z pracy i studenci ).Uczestnikami konkursu mogą być:

Absolwenci szkół średnich lub wyższych, spełniający łącznie następujące warunki:

– ukończyli naukę w ciągu ostatnich 3 lat,

– są bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy,

– podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy (jeżeli wnioskodawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej to dokonany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu i jeszcze jej nie rozpoczął) lub nie prowadzili działalności gospodarczej na terenie Wałbrzycha w ciągu ostatnich pięciu latach licząc od dnia złożenia wniosku o przystąpieniu do konkursu,

– są mieszkańcami Wałbrzycha.

Osoby bezrobotne, spełniające łącznie następujące warunki:

– są zarejestrowane jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy,

– nie prowadziły działalności gospodarczej w ostatnich 5 latach (jeżeli wnioskodawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej to dokonany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu i jeszcze jej nie rozpoczął),

– są mieszkańcami Wałbrzycha.

Osoby poszukujące pracy, spełniające łącznie następujące warunki:

– osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy (np. osoby, którym wypowiedziano pracę i pozostają na wypowiedzeniu w dniu składania wniosku o przystąpieniu do Konkursu),

– nie prowadziły działalności gospodarczej w ostatnich pięciu latach (jeżeli wnioskodawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej to dokonany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu i jeszcze jej nie rozpoczął),

– są mieszkańcami Wałbrzycha.

Studenci szkół wyższych, spełniający łącznie następujące warunki:

– nie ukończyli nauki w dniu składania wniosku o przystąpieniu do konkursu,

– podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy (jeżeli wnioskodawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej to dokonany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu i jeszcze jej nie rozpoczął),

– są mieszkańcami Wałbrzycha.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top