Przeglądną portfele spółek

Przeglądną portfele spółek

w Aktualności

Pieniądze zawsze budzą kontrowersje. Dlatego przypuszczamy, że dzisiejsza sesja rady miejskiej i punkt dotyczący przedstawienia oceny wyników finansowych spółek gminnych za lata 2007 i 2008 bardzo ożywi dyskusję. Specjalnie dla Was przedstawiamy te dane, zanim zapoznają się z nimi radni.

Nie mamy dostępu do szczegółowych danych finansowych poszczególnych spółek miejskich. Częśc danych udało się nam jednak poznać. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji tylko u nas częściowe informacje dotyczące wyników finansowych Aqua – Zdroju, Zamku Książ, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Miejskiego Zarządu Budynków. Aqua – ZdrójTo najmłodsza z wałbrzyskich spółek miejskich. Została utworzona 22 stycznia 2008 roku. – W pierwszym roku realizowałem działania finansowe i inwestycyjne zmierzające do rozpoczęcia budowy Centrum Turystyczno – Sportowego. Kupiliśmy m.in. cztery nieruchomości mieszkaniowe znajdujące się na obszarze planowanej inwestycji, podpisaliśmy umowę kredytu, ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego – wyjaśnia Robert Hadaś, prezes spółki Aqua – Zdrój. Rok obrotowy 2008 zamknął stratą netto w wysokości 256 tysięcy 933 złotych. – Strata ta będzie pokrywana z zysków lat następnych – wyjaśnia prezes. Z kredytu inwestycyjnego w wysokości 83 milionów złotych wykorzystał na wydatki inwestycyjne ponad 3,5 miliona.Zamek Książ Miniony rok Zamek Książ zakończył zyskiem ponad 328 tysięcy złotych. W porównaniu do 2007 roku obniżył się o 7 tysięcy złotych. – Głównym tego powodem było zaliczenie bezpośrednio w koszty roku 2008 wydatków związanych z realizacją zadania rewaloryzacja terenu dawnego zwierzyńca – adaptacja szaty roślinnej na terenie północy – mówił nam kilka miesięcy temu prezes Jerzy Tutaj. W 2008 zamek odwiedziło ponad 254 tysiące osób. To o ponad sto tysięcy więcej niż w 2004 roku. To był również wyjątkowy rok pod względem inwestycyjnym. 1155 tysięcy złotych przy 52 tysiącach w 2007 robi duże wrażenie. W 2008 roku zwiększyły się jednak zobowiązania krótkoterminowe. O ile w poszczególnych latach wynosiły odpowiednio (2004 r. -1051 tys. zł, 2005 r. – 456,9 tys. zł, 2006 r. – 372,4 tys. zł, 2007 r. – 362,4 tys. zł.) to w minionym kształtowały się na poziomie 655 tysięcy złotych. Mniejsza jednaj niż w 2006 i 2007 roku była ilość zaciągniętych kredytów i pożyczek.MPKW 2007 roku spółka wybudowała nowoczesną myjnię autobusową, komorę lakierniczą, zmodernizowała 25 autobusów marki Jelcz montując w nich instalację gazową na gaz ziemny. Wartość tylko tych inwestycji kosztowała ponad 7,5 miliona złotych. – Od 2004 do 2008 roku ogólna wartość inwestycji brutto zrealizowanych przez wałbrzyskie MPK wyniosła 37 694 383 złotych. Blisko 8,5 miliona złotych stanowią środki bezzwrotne z Unii Europejskiej i Ekofunduszu. W ciągu najbliższych pięciu lat spółka planuje wydać ponad 24 miliony złotych na zakup autobusów, kolejnych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, modernizację placów manewrowych i postojowych, montaż systemu informacji pasażerskiej oraz budowę stacji sprężania gazu ziemnego oraz stanowisk tankowania autobusów.MZUKZysk netto średniorocznie w okresie 2001 2002 wynosił ponad 58 tysięcy złotych. W ciągu ostatnich pięciu lat już 252 tysiące złotych. – Na wzrost wartości spółki oraz osiąganych zysków miały wpływ przede wszystkim inwestycje finansowe ze środków wypracowanych przez MZUK i gromadzonych na funduszu rezerwowym z przeznaczeniem na inwestycje – wyjaśnia Wójcikowska. W ciągu pięciu minionych lat głównymi inwestycjami spółki były zakupy środków transportu: specjalistycznych samochodów do obsługi zakładu pogrzebowego, ciągników, mikrociągników, przyczep jednoosiowych, samochodów do przewozu pracowników oraz mechanicznego sprzętu do wykonywania usług. MZB W okresie 2003 – 2008 kapitały własne spółki zwiększyły się z 4,7 mln zł do 4,5 mln złotych. W tym czasie MZB wypłaciło gminie dywidendę w wysokości 700 tysięcy złotych. – W ciągu ostatnich pięciu koszty związane z zarządzaniem zasobem komunalnym zostały zmniejszone z 6,2 mln złotych do 4,5 miliona złotych – wynika z raportu przygotowanego przez zarząd. -Na przestrzeni pięciu ostatnich lat wałbrzyskie wspólnoty zrealizowały remonty na kwotę ponad 57 milionów złotych. Rok 2008 MZB zakończyło stratą w wysokości 396,7 tysięcy złotych. – Była ona przewidziana w planie finansowym spółki na rok 2008 i zatwierdzonym w pierwszym kwartale 2008 roku. Strata w wysokości 375,6 tysięcy złotych została pokryta z rezerwy specjalnie utworzonej na ten cel w bilansie za rok 2007 w wysokości 462 tysięcy złotych. Na taki wynik finansowy miał wpływ przede wszystkim wzrost wynagrodzeń oraz utworzenie odpisów aktualizacyjnych na sprawy sądowe. To była strata planowana – sugeruje zarząd spółki. Na dzień 30.08.2009 wynik brutto wyniósł 824 tysiące złotych (517,56 tysięcy złotych netto), a wynik na działalności finansowej 325 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top