Przygotowania do rewitalizacji Głuszycy

Przygotowania do rewitalizacji Głuszycy

w Aktualności

Mieszkańcy Głuszycy biorą udział w tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji. W kolejnym spotkaniu z zespołem opracowującym GPR uczestniczyli przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, a dzień wcześniej głuszyccy przedsiębiorcy.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument niezbędny przy ubieganiu się o środki unijne w konkursach, które będą ogłaszane jesienią bieżącego roku. W jego tworzenie powinna zaangażować się jak największa ilość mieszkańców, gdyż tylko wtedy będzie wiarygodnie odzwierciedlać potrzeby społeczne. Po opracowaniu ostateczna wersja dokumentu strategicznego dla rozwoju Gminy powinna zostać zatwierdzona przez Radę Miejską. GPR przewiduje dla wspólnot mieszkaniowych możliwość sięgania po środki unijne w ogłaszanych konkursach dotyczących rewitalizacji lub termomodernizacji. Rewitalizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych dotyczy ich remontu, odnowienia wraz z otoczeniem (np. klatką schodową, korytarzem, podwórkiem). Podstawowym wyznacznikiem termomodernizacji jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Wspólnoty mieszkaniowe, które zdecydują się na termomodernizację, powinny posiadać audyt energetyczny budynku. Dofinansowanie na inwestycje związane z rewitalizacją i termomodernizacją wynosić będzie do 85 % kosztów kwalifikowanych. Na spotkaniu przekazano informację, że w ramach trwających w gminie konsultacji społecznych mieszkańcy mogą za pomocą e-platformy komunikacyjnej www.gluszyca.e-gmina.com skontaktować się z jednym z przedstawicieli bezpośrednio opracowujących Gminny Program Rewitalizacji Głuszycy. Są to: Roman Głód – burmistrz Głuszycy, Krzysztof  Pałka – koordynator projektu, Katarzyna Łazanowska – pracownik merytoryczny, Krzysztof  Dąbrowski – ekspert zewnętrzny. Za pomocą formularza dostępnego na e-platformie można przesłać swoje pomysły dotyczące programu rewitalizacji Głuszycy. Formularz jest automatycznie wysłany na maila osób odpowiedzialnych za program rewitalizacji. Na adres e-mailowy mieszkaniec otrzymuje potwierdzenie wysłania formularza wraz z kopią całej wiadomości. Platforma informacyjna umożliwia także otrzymywanie najnowszych wiadomości związanych z GPR w formie newslettera oraz pobieranie ankiety diagnozującej sytuację w gminie i wniosku projektu zgłaszanego do programu rewitalizacji.

Na stronie www.gluszyca.pl znajduje się zakładka GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI z linkiem do e-platformy komunikacyjnej www.gluszyca.e-gmina.com. Ankiety i wnioski dostępne są także w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Na spotkaniu przekazano również, iż kluczowym elementem tworzenia gminnego programu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Obszary te wyznaczane są w drodze uchwały z inicjatywy Rady Miejskiej lub burmistrza. Obszar zdegradowany cechuje nasilenie negatywnych zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji czy kapitału społecznego oraz niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Powierzchnia obszaru rewitalizacji nie może przekroczyć 20 % powierzchni Gminy. Ponadto, wymagane jest, by zamieszkany był przez nie więcej niż 30% mieszkańców Gminy. Obszar rewitalizacji podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w drodze uchwały, co planowane jest na najbliższej sesji w kwietniu. Na spotkaniu w środę 6 kwietnia adresowanym do przedsiębiorców poinformowano, w jaki sposób Gminny Program Rewitalizacji może wpłynąć na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Przekazano także informacje dotyczące możliwość dofinansowania działalności gospodarczej ze środków unijnych i wysokości wkładu własnego koniecznego przy aplikowaniu o środki finansowe.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Groźne zderzenie

Pogotowie ratunkowe zabrało kobietę  poszkodowaną w wypadku, do którego doszło dzisiaj w

Nowe atrakcje

Można już wypożyczyć rowery w Parku Aktywności „Czarodziejska Góra” w Jedlinie-Zdroju. Na

Przystanek kolejowy Dzikowiec

Rada Ministrów przyjęła uchwałę o utworzeniu Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków
Go to Top