Przyjmą rezygnację Kruczkowskiego 23 maja

Przyjmą rezygnację Kruczkowskiego 23 maja

w Aktualności

Agnieszka Kołacz – Leszczyńska, przewodnicząca rady miasta wyznaczyła termin nadzwyczajnej sesji, na której przyjęta zostanie rezygnacja prezydenta Piotra Kruczkowskiego. Decyzją Leszczyńskiej odbędzie się 23 maja, a nie jak chciała opozycja w najbliższym możliwym terminie.

– Jest to termin bezpieczny (23 maja – red). Pozwoli on uchronić mieszkańców przed paraliżem decyzyjnym, gdyż wraz z wygaszeniem mandatu prezydenta przestają pełnić funkcję również jego zastępcy. Tracą także ważność upoważnienia prezydenta dla urzędników. Negatywne skutki mogliby odczuć mieszkańcy Wałbrzycha przy realizacji nawet najprostszych spraw urzędowych. Dla normalnego funkcjonowania miasta ważnym jest zachowanie ciągłości podejmowania decyzji przed powołaniem przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej obowiązki prezydenta miasta – uzasadnia przewodnicząca. Radny mirosław Bartolik chciał, aby odbyła się tydzień wcześniej. – W myśl art. 26. ust 1 p. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst jednolity Dz.u. z 2010 r. nr 176, poz. 1191) wygaśnięcie mandatu prezydenta następuje wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. Ust. 2 ustawy nakłada na Radę Miejską obowiązek podjęcia najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu uchwały o wygaśnięciu mandatu. W związku z koniecznością zapewnienia Gminie Wałbrzych ciągłości pracy organu wykonawczego Rada Miejska Wałbrzycha stwierdza wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta Wałbrzycha Piotra Kruczkowskiego – mówi Bartolik.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top