Przyszłościowy kierunek

Przyszłościowy kierunek

w Aktualności

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu jest pierwszą w regionie szkołą ponadgimnazjalną kształcącą młodzież na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W roku szkolnym 2015/2016 w dwóch klasach o tym profilu uczy się 43 uczniów- grono młodych ludzi z zapałem poznających podstawy nowoczesnych technologii. Powody, dla których szkoła podjęła decyzję o otwarciu nowego kierunku to przede wszystkim potrzeba uświadomienia konieczności zmiany postępowania w celu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, potrzeba ograniczenia o co najmniej 20% zużycia energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, obniżenia cen energii. Edukacja energetyczna dostarczy praktycznych umiejętności, które zastosować będzie można do przyszłych wymogów sektora energetycznego, ułatwi proces tworzenia nowych miejsc pracy w krótkim, średnim i długim okresie, wskaże, jak wykorzystywać inteligentne liczniki do oszczędzania energii i obniżenia emisji CO2 do atmosfery. Poprzedni dyrektor szkoły, Roman Głód, starał się o pozyskanie środków finansowych na wyposażenie technodydaktyczne dla nowego kierunku. Konieczne bowiem było zbudowanie nowej pracowni wyposażonej miedzy innymi w pompy ciepła, kolektory słoneczne, cieczowe i fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, elektrownię wiatrową i piece laboratoryjne. Z wielką pomocą i zrozumieniem dla potrzeb szkoły przyszedł Zarząd Fundacji Tauron, który przekazał pierwszą część darowizny w wysokości 50 tys. złotych na zakup potrzebnego do właściwego funkcjonowania pracowni sprzętu. Zarząd zapowiada kolejne raty darowizny, a szkoła- prowadzona obecnie przez dyrektora Ryszard Janasa- uczyni wszystko, by obecni i przyszli uczniowie szkoły korzystali z nowoczesnej i w pełni wyposażonej pracowni. Na początku grudnia 2015 r. szkoła otrzymała pierwsze moduły nowej pracowni, które już niedługo będą służyć młodzieży do praktycznego kształcenia i poznawania tajników urządzeń energetyki odnawialnej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Budżet uchwalony

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok

Zwiedzili Polskę

Kilka istotnych uchwał podjęli radni na ostatniej sesji rady powiatu wałbrzyskiego.
Go to Top