PUP wypłacił przedsiębiorcom już 31,5 mln zł

w Powiat

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przelał niemal 93% wnioskowanych przez mikroprzedsiębiorców pożyczek. Firmy, które w związku z COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji mogą nadal starać się o wsparcie i składać stosowne dokumenty w naborze, który trwa do wyczerpania środków.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu na wsparcie rynku pracy w powiecie wałbrzyskim i mieście Wałbrzychu w związku z epidemią koronawirusa pozyskał 45 mln zł. Zadania związane z pomocą dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej wałbrzyski PUP realizuje od początku kwietnia.

Do 15 czerwca przedsiębiorcy z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego złożyli 6 307 wniosków o pożyczkę, 738 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz 409 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla 2 275 pracowników. Wpłynęło również 5 wniosków organizacji pozarządowych dla 38 pracowników. Do tej pory Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przelał na konta przedsiębiorców 31,4 mln zł. To środki z Funduszu Pracy (29,2 mln zł), ale także unijne – z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER i Regionalnego Programu Operacyjnego (2,2 mln zł).

Wypłaciliśmy już blisko 93% z wnioskowanych przez mikroprzedsiębiorców pożyczek na łączną kwotę niemal 31,4 mln zł. Ilość środków przelewanych każdego dnia na konta przedsiębiorców jest ogromna. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przekroczyli kolejną granicę jednego tylko dnia wykonując 500 przelewów, obecnie ta ilość jest już umiarkowana – około 100 przelewów dziennie – mówi Marzena Radochońska, dyrektor PUP w Wałbrzychu. Wszystkie wnioski sprawdzane i realizowane są sukcesywnie, w dużej części po uzupełnieniu przez przedsiębiorców.

Ważną częścią działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jest pomoc osobom bezrobotnym. Od 1 do 15 czerwca zarejestrowanych zostało 132 bezrobotnych z terenu powiatu i 187 z miasta Wałbrzycha (w maju – odpowiednio 224/395, a w kwietniu 196/222).

Przedsiębiorcy w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą w ramach naboru nadal wystąpić o:
– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Organizacje pozarządowe w sytuacji spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą ubiegać się:
– o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Wyżej wymienione nabory będą prowadzone do wyczerpania środków. Mikroprzedsiębiorcy o udzielenie pożyczki mogą starać się bezterminowo.

W chwili obecnej w związku z działaniami w ramach Tarczy PUP nie prowadzi naborów innych wniosków. Jednakże zawierane są umowy w ramach wniosków, które wpłynęły do 15 marca 2020 r. tj. staże, prace interwencyjne, refundacja wyposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, szkolenia indywidualne oraz po zakończonej procedurze konkursowej zawierane są umowy o Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Wnioski można składać poprzez:

• portal praca.gov.pl – przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (zalecane),

• elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP (/PUPWalbrzych) – przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP,

• skrzynkę oddawczą w siedzibie PUP w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B, dostępną w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 – wniosek oraz jeden egzemplarz podpisanej umowy w zaadresowanej i zamkniętej kopercie,

• tradycyjną pocztę – przesyłając wniosek oraz jeden egzemplarz podpisanej umowy na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych

Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy – nie będą rozpatrywane. W razie konieczności osobistego kontaktu klienci są umawiani na konkretną godzinę i przyjmowani z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 74 840 73 90 lub 728 320 944 w godz. od 7.30 do 15.30 lub na stronie www.walbrzych.praca.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*