Rada ds. niepełnosprawnych

Rada ds. niepełnosprawnych

w Aktualności

Cztery lata trwać będzie kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która powstała w powiecie wałbrzyskim.

Celem jej działalności  jest m.in. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych oraz inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi starostów. W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej na terenie naszego powiatu Starosta Wałbrzyski Robert Ławski na kadencję 2012-2015 powołał: Jolantę Ceran, Janinę Turicką, Piotra Wiernika, Romana Maciaszka i Jana Jerzego  Karmińskiego. Do zakresu działania Rady będzie należało inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji tychże programów i – co istotne – także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał
Go to Top