Rada powiatu mniejsza o 12 radnych

Rada powiatu mniejsza o 12 radnych

w Aktualności

O 12 radnych mniej niż dotychczas będzie liczyła teraz rada powiatu wałbrzyskiego – zdecydował wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa. Zarządzenie w tej sprawie trafiło już do komisarza wyborczego.

Przypomnijmy: do tej pory w skład rady powiatu wałbrzyskiego wchodziło 29 radnych. Znaczna większość z nich (aż 20) była z Wałbrzycha. W związku z wydaniem przez Radę Ministrów w dniu 10 lipca 2012 r. rozporządzenia w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego zmianie uległy również zasady wybory rady powiatu. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.): „W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych." Według stanu ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2012 r. liczba mieszkańców powiatu wynosi57 516, zatem liczbę radnych ustalono na 17 osób. Kandydaci zameldowani w Wałbrzychu nie będą mogli ubiegać się o mandat do powiatu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top