Radni w domu dziecka

Radni w domu dziecka

w Polityka

Radni powiatu wałbrzyskiego zasiadający w komisji oświaty, polityki społecznej i promocji wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu, które miało miejsce w domu dziecka w Jedlinie Zdroju. Rajcy odwiedzili podwałbrzyskie uzdrowisku w celu oceny działalności placówki.

Dom Dziecka mieści się w trzech budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 i 13 oraz przy ul. Kłodzkiej 28.Budynki ogrzewane są w systemie olejowym i gazowym. Budynek przy ul. Chojnowskiej 12 pełni funkcję administracyjno-internatową.J est w nim 20 miejsc sypialnych. Dodatkowo znajduje się tu pion żywienia-kuchnia wyposażona w nowy sprzęt, jadalnia, magazyny żywnościowe. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe i stołówka, na I i II piętrze mieszczą się sypialnie, kuchenki grupowe, bawialnie, gabinet pedagoga, psychologa, pracownia komputerowa. W dwóch pozostałych budynkach mieszkają dwie grupy dzieci ,znajdują się tam pomieszczenia sypialne, kuchenki grupowe oraz bawialnie.

Dom dziecka posiada boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę oraz plac zabaw z huśtawkami, drabinkami gdzie dzieci mogą spędzać czas wolny. Regulaminowa liczba wychowanków wynosi 46. Na dzień dzisiejszy w naszym domu mieszka 47 wychowanków .Najmłodsza ma 7 lat, a najstarszy 22 lata. -Nie ma żadnej sieroty, 15 półsierot. Najczęściej są to sieroty społeczne umieszczane w placówce z następujących przyczyn: alkoholizm i przestępczość rodziców, niezaradność życiowa członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej i materialnej, rozbicie rodzin, niewydolność wychowawcza rodziców, zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem dzieci. Dom dziecka jest więc placówką roztaczającą opiekę nad wszystkimi dziećmi, które we własnym rodzinnym domu, z różnych powodów nie mają właściwej opieki wychowawczej. Dzieci, które trafiają do domu dziecka mają duże zaniedbania w nauce, nie realizowały obowiązku szkolnego i bardzo często znalazły się w kolizji z prawem. Są niejednokrotnie niedostosowane społecznie. – wyjaśnia dyrektor jedlińskiego domu dziecka, Regina Walkowicz-Kocik. Dom dziecka w swojej pracy opiekuńczo-wychowawczej zapewnia wychowankom specjalistyczną pomoc ,którą realizują zatrudnieni wychowawcy, pedagog, psycholog i pracownik socjalny. Wychowankowie przebywający w naszym domu wymagają socjalizacji, resocjalizacji, rewalidacji, socjoterapii, zwykłej troski, ciepła, zaangażowania, opieki i niejednokrotnie obsługi. Każdy wychowawca opracowuje comiesięczne plany pomocy dziecku i jego rodzinie.

W 2013 roku do domu dziecka przyszło 12 wychowanków ,a odeszło 9 wychowanków. Wszyscy wychowankowie przebywają w placówce na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Wychowankowie umieszczeni w placówce pochodzą z miasta Wałbrzycha-21 dzieci, gmina Jedlina-Zdrój-6 dzieci, gmina Głuszyca-3 dzieci, gmina Walim-4 dzieci, gmina Boguszów Gorce-10 dzieci, gmina Mieroszów-1 osoba, gmina Czarny Bór-2 dzieci. W codziennej pracy z wychowankami stosujemy wiele form i metod mających na celu wyeliminowanie w znacznym stopniu ich złych nawyków i postępowań. Na terenie placówki mamy pracownię komputerową, siłownię, pomieszczenie do zajęć terapeutycznych i sportowych, które spełniają bardzo ważną rolę wychowawczą i terapeutyczną. Są one miejscem odpoczynku i rozwoju zainteresowań. W domu dziecka prowadzone są różnorodne formy zajęć kulturalno -rozrywkowych-wspólne spacery, wyjścia do kina, rajdy turystyczne, wycieczki, konkursy. Dzieciom naszym potrzeba jest ogromnie sukcesu, uznanie jest ważną ludzką potrzebą. Wychowankowie biorą udział w zajęciach koła sportowego, turystycznego, plastycznego. Poprzez czynny udział i zaangażowanie odnoszą sukcesy ,zdobywają dyplomy, puchary oraz pochwały. W naszej placówce kultywowane są tradycje domu: urodziny, imieniny i święta..W rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dużą pomoc stanowią porady i zalecenia uzyskane w instytucjach wspomagających prawidłowy rozwój dziecka tj. PPP, PZP poradnie specjalistyczne. -Młodzież przychodząca do domu dziecka ma często poważne opóźnienia w nauce, skłonność do wagarowania, utrwaloną niechęć do szkoły i wysiłku intelektualnego. Ich przeszłość szkolna przedstawia się najczęściej jak najgorzej. Do szkoły pozostał uraz, lekceważenie i pogarda. Wychowankowie leczeni są w poradniach specjalistycznych na terenie Wałbrzycha, Świdnicy i Wrocławia. Aż 16 wychowanków leczonych jest w Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałbrzychu z powodu nasilających się zaburzeń emocjonalnych a co z tym się wiąże- zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji. – dodaje Regina Walkowicz-Kocik. W domu dziecka zatrudnionych jest 23 pracowników na umowę na czas nieokreślony oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Działalność domu dziecka w ostatnich latach miała na celu podejmowanie wielu kroków do jej wszechstronnego rozwoju oraz osiągnięcia standardów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Policja dziękuje powiatowi

Jednogłośnie przyjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej podczas ostatniej sesji
Go to Top