"Radość życia"

"Radość życia"

w Region

Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy pozyskało środki na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia. W ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty i szkolenia edukacyjno-motywujące dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów.

Będą to cykliczne szkolenia, warsztaty, treningi integracyjne mające na celu wsparcie tej grupy osób – zagrożonych wykluczeniem społecznych. Osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich rodzice lub opiekunowie mają niską aktywność społeczną i zawodową. Często z braku wsparcia wśród najbliższych i z trudnościami jakie muszą pokonywać doświadczając rodzicielstwa dziecka niepełnosprawnego. Pozostawiani sami sobie, są mało obecni w życiu społecznym. Udział w warsztatach ma to zmienić. Pomóc uwierzyć, że mogą funkcjonować „w zdrowym społeczeństwie" na równych prawach i korzystać z dóbr kultury, rozrywek i edukacji. Dzięki dotacji 90 członków stowarzyszenia będzie brało udział w spotkaniach edukacyjnych z pracownikami Urzędu skarbowego, ZUS – u, MOPS-u, prawnikiem. Tu będą mogli dowiedzieć się, podyskutować na tematy praw, obowiązków obywatelskich. Uczestnicząc w warsztatach z psychologiem, pedagogiem, wizażystą, dietetykiem, fizjoterapeutą, muzykoterapeutą, informatykiem beneficjenci wzmocnią poczucie własnej wartości, zintegrują się ze środowiskiem lokalnym, zdobędą nowa wiedzę z zakresu zaradności, niezależności i zdrowego stylu życia. Wsparcie to pomoże im w zmianie postrzegania siebie i swojego dziecka, przyczyni się do tego, że ich "zwykły" dzień pełen trosk, osamotnienia stanie się bardziej pogodny, radosny, że nie są sami i że razem mogą funkcjonować w społeczeństwie bez stereotypów.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Wakacje z Centrum Kultury

Szaleństwo w Śląskim Wesołym Miasteczku, tańce w Indiańskiej Wiosce, spotkanie z gigantycznymi
Go to Top