Ratują życie każdego dnia...

Ratują życie każdego dnia…

w Aktualności

Prowadzą różne życie, pochodzą z różnych miejscowości, wykonują różne zawody, lecz podczas służby działają jak jeden organizm. Łączy ich pasja do gór i chęć niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim tym, którzy w górach ulegli wypadkowi.

Ratownicy Grupy Wałbrzysko – Kłodzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego świętują w tym roku 40-lecie istnienia grupy.  19 września 1976 decyzją Rady Naczelnej GOPR w miejsce dotychczas działającej Grupy Sudeckiej powołano dwie, niezależne Grupy – Karkonoską obejmującą swym działaniem Sudety Zachodnie i Grupę Wałbrzysko-Kłodzką obejmującą swym działaniem obszar Sudetów Środkowych i Zachodnich. Początkowo zadaniem ratowników było prowadzenie dyżurów w okresie zimowym w schroniskach Gór Kamiennych Sowich, Orlickich i Masywu Śnieżnika. Jednak stały rozwój turystyki amatorskiej i kwalifikowanej na obszarze działania Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR spowodował, że obecnie ratownicy pełnią służbę przez cały rok. 0 lat istnienia było okresem niezwykłego rozwoju na wielu polach działalności. Obecnie ratownicy dysponują najnowocześniejszym sprzętem ratowniczym ułatwiającym codzienna służbę. To nie tylko przystosowane do poruszania się w niemal każdym terenie quady czy samochody terenowe ale także nowoczesny bus służący jako mobilne centrum dowodzenia podczas poszukiwań osób zaginionych. Ratownicy mają do swojej dyspozycji sprzęt alpinistyczny i ekwipunek służący do ewakuacji z drzew i kolei linowych. Intensywne szkolenia odbywające się niemal w każdym miesiącu podnoszą sprawność działania przygotowując do działania w najtrudniejszych warunkach.

Przez okres swego istnienia ratownicy naszej Grupy stali się także nieodzownym elementem lokalnego życia społecznego. Uczestniczą w wielu prelekcjach organizowanych m.in. w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Członkowie GOPR pojawiają się z pokazami na festynach i wydarzeniach kulturalnych podnosząc świadomość mieszkańców regionu na temat bezpieczeństwa w górach. Akcje „Bezpieczna Zima" to jeden z przykładów wieloletniej obecności ratowników Grupy Wałbrzysko – Kłodzkiej GOPR na stokach narciarskich Zieleńca i Czarnej Góry.

Obecnie 140 ratowników ochotników i ratowników zawodowych sprawuje opiekę nad obszarem obejmującym ok 2500km2 powierzchni i 1600km szlaków pieszych, rowerowych i narciarskich. Oraz rejonamch wspinaczkowych, polach startowych dla paralotniarzy czy jaskinia niosąc pomoc wszystkim poszkodowanym na terenach górskich, niezależnie od tego czy są turystami, aktywnymi sportowcami czy po prostu przypadkowymi ofiarami nieszczęśliwych wypadków. Wraz z rozwojem turystyki notuje się stale rosnącą ilość wypadków. Tylko w ostatnim roku stacjonujący w Wałbrzychu, Sokolcu, Zieleńcu i Międzygórzu zostało przeprowadzonych 219 akcji i interwencji. Poświęcili na działanie ponad 42 tysiące godzin przepracowanych społecznie, co daje średnio 360 godzin przypadających na jednego ratownika.

Wszechstronnie wyszkoleni ratownicy włączają się w akcje innych służb mundurowych wspierając działania straży pożarnej i policji. Współpracują także z Pogotowiem Ratunkowym i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz szeregiem organizacji społecznych i samorządowych.   Wszystkim ratownikom działającym w Grupie Wałbrzysko – Kłodzkiej GOPR przyświeca jedna myśl zgodna ze złożonym przyrzeczeniem "[…] że póki zdrów będę, na każde wezwanie Naczelnika lub Jego Zastępcy – bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym […]".

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top