Remontują kilkanaście dróg

Remontują kilkanaście dróg

w Aktualności

Piotr Kruczkowski, prezydent Wałbrzycha przedstawił dziś dziennikarzom stan realizacji poszczególnych inwestycji drogowych na terenie gminy.

Poniżej lista inwestycji realizowanych w tym roku

1. Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogowąWartość inwestycji w 2010 r. – 4 474 788Zadanie współfinansowane w wysokości 70% kosztów projektu ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. W skład zadania wchodzą następujące inwestycje:Przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Moniuszki (łączna długość ok. 520 m) – zgodnie z podpisaną w 20 maja umową zakończenie robót nastąpi do 15.12.2010 r. (Planowane na 2011 rok: przebudowa ulic Zajączka, Lewartowskiego (łączna długość ok. 445 m).

2. Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej – kompleksu pałacowo parkowego Zamek KsiążWartość inwestycji – 5 107 570 złZadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Zadanie obejmuje przebudowę ulic na łącznej długości ok. 1 130 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Piastów Śląskich na długości ok. 830 m. Prace budowlane zostały rozpoczęte w połowie września 2009 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia br.

3. Modernizacja ulicy 11 Listopada Wartość inwestycji 7 800 000 złZadanie obejmuje przebudowę jezdni, chodników wraz z oświetleniem drogowym oraz remont kanalizacji deszczowej. Przebudowa dotyczy odcinka do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego włącznie. Udział finansowy Gminy 50% wartości zadania.

 

4. Remont Al. Podwale w Wałbrzychu – etap II.

Wartość inwestycji – 5 801 328,00 zł.Przewidywane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg – 3 000 000 zł. Zadanie obejmuje remont nawierzchni al. Podwale na długości ok. 3 500 m wraz z przebudową nawierzchni zjazdów, zatok autobusowych oraz wykonaniem pasów zieleni. Zgodnie z umową zakończenie robót ma nastąpić do 29 października br.

5. Przebudowa ul. Długiej od ronda do skrzyżowania z ul. BroniewskiegoWartość inwestycji: 762 604 000 złZadanie obejmuje remont nawierzchni wraz z podbudową oraz remont zatok autobusowych.. Zadanie dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg.

6. Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogowąWartość inwestycji w 2010 roku: 2 500 000 złZadanie obejmuje przebudowę ul. Broniewskiego na odcinku od Poradni Zdrowia Psychicznego do skrzyżowania z ul. Długą (dł. ok. 240 m),W roku 2011 planowana jest przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego (dł. ok. 350 m) oraz ul. Sokołowskiego na długości ok. 350 m. wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego. (Szacowana wartość robót w 2011 roku 6 500 000 zł).

7. Dokończenie remontu ul. WysockiegoWartość inwestycji: 2 665  334 złZadanie obejmuje przebudowę nawierzchni wraz z podbudową i częściową wymianą krawężników.Zadanie dofinansowane przez Gminę w 50%.

 

8. Dokończenie przebudowy ul. Gen. AndersaZadanie obejmuje przebudowę jezdni, chodników wraz z oświetleniem drogowym oraz remont kanalizacji deszczowej, a także przebudowę sieci podziemnych.

9. Remont ul. 1 MajaZadanie obejmuje przebudowę jezdni, chodnika wraz z oświetleniem drogowym od stacji paliw do budowanego ronda przy galerii handlowej.

10. Przebudowa ul. KosteckiegoWartość inwestycji: 2 023 014 złZadanie obejmuje remont nawierzchni wraz z podbudową oraz częściową przebudową chodników i zatok autobusowych. Zadanie dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg.

11. Budowa drogi dojazdowej do Parku Przemysłowego w Wałbrzychu.

Wartość inwestycji 16 307 087 złZadanie współfinansowane jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Inwestycja przeprowadzana jest w systemie „zaprojektuj – wybuduj". Zakończenie robót planowane jest na koniec października br.

12. Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. UczniowskąWartość inwestycji 14 000 000 złInwestycja dofinansowana jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 7 000 000 zł.Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę drogi na długości ok. 900 m oraz wiaduktu o dł. ok. 40 m.Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją tej inwestycji planuje się na sierpień – wrzesień br. Zakończenie zadania przewidziane jest w roku 2011.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top