Rewitalizacja Śródmieścia

Rewitalizacja Śródmieścia

w Gospodarka

Blisko 24 miliony złotych dotacji realizację wszystkich projektów zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta otrzymał Wałbrzych od zarządu województwa dolnośląskiego. Wartość projektów ujętych w LPR Wałbrzycha, które zostały wybrane do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wynosi 37.950.600,25 PLN

Głównym celem priorytetu „Miasta" jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Działania podjęte w ramach priorytetu prowadzić powinny do odnowy najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich. Na 75 projektów złożonych przez Jelenią Górę, Legnicę i Wałbrzych nasze miasto załozyło najwięcej, bo aż 56. Większośc z nich dotyczy remontów kamienic z obszaru Śródmieścia (projekty zgłoszone zostały przez Wspólnoty Mieszkaniowe przy bezpośrednim wsparciu zarządców nieruchomości tj. MZB, SIDOM, TWÓJ DOM).

Poniżej harmonogram poszczególnych inwestycji:

Zadania, których realizacja rozpocznie się w 2010:1. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu2. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu „STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka"3. Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami w Wałbrzychu na „Akademię Młodych"4. Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową (ul. Moniuszki -Sienkiewicza – Kościuszki)5. Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu6. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha (Plac przy ul. Tuwima)7. Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha8. Renowacja zabytkowych kamienic

Inwestycje planowane do realizacji w roku 2011 – 2012:Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański" w WałbrzychuPromocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha" – montaż 393 elementów Systemu Informacji Miejskiej w postaci: tablic do obiektów i miejsc zabytkowych, tablic z nazwą ulicy z herbem, gablot informacyjnych oraz tablic informacyjnych o obiektach zabytkowych

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Wizerunkowa wpadka

Prezes Jarosław Kaczyński rozwiązał struktury partyjne w Wałbrzychu. Decyzja związana jest  z
Go to Top