Rewitalizacja Wałbrzycha

Rewitalizacja Wałbrzycha

w Aktualności

Dzisiaj w godzinach od 15.00 do 17.00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbędzie się pierwsze spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha. Przeprowadzone będą: w okresie od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. w formie: 
1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu: 01.03.2016 r. od godziny 15:00 do godziny 17:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu oraz 15.03.2016 r. od godziny 15:00 do godziny 17:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu,
2.Zbierania uwag ustnych w punktach konsultacyjnych, tj. w: Biurze Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 220, II piętro (budynek z windą, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych); Biurze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, kierownik Biura – pok. 207 oraz pok. 206, II piętro (budynek z windą, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w: poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30, wtorki w godz. 7.30 od 16.30, piątki w godz. od 7.30 do 14.30,
3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod adresem www.um.walbrzych.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top