Rok inwestycji w budynki i drogi

Rok inwestycji w budynki i drogi

w Aktualności

Blisko 7,5 miliona złotych wydał w ubiegłym roku Boguszów – Gorce na  inwestycje i remonty w gminnych budynkach i mieszkaniach. Ponad sto tysięcy złotych kosztowały remonty dróg. Dzięki pozyskaniu środków z zewnątrz naprawiono ulicę Bema (1.260.000 złotych) ulicę Racławicką (875.000,00 złotych).

Gmina Boguszów-Gorce jest jedynym właścicielem 60 budynków mieszkalnych oraz posiada udziały w 532 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których znajduje się 2250 lokali mieszkalnych, w tym 104 lokale socjalne. Utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy powinno być finansowane z opłat za czynsze oraz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy. W roku bieżącym wpływy z czynszów wyniosły  4.534.000 zł, natomiast nakłady poniesione na utrzymanie budynków i mieszkań gminnych, w tym inwestycje i remonty wyniosły 7.498.660.zł , co oznacza, że z budżetu gminy zostało dołożone 2.964.660 zł.

Najważniejsze zadania remontowe zrealizowane w 2011 r.:

1. Gmina Boguszów-Gorce przystąpiła do realizacji zadania pn.: "Remont lokali socjalnych w Boguszowie – Gorcach", w ramach którego powstało 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 192,07 m2. Zadanie było objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – wsparcie finansowe wynosi 37% wartości całkowitej przedsięwzięcia. Zakres prac realizowanych w ramach zadania obejmował roboty budowlane w zakresie remontu wraz z przebudową pięciu lokali mieszkalnych, w tym wydzielenie pomieszczenia łazienki i kuchni, demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowej, remont podłogi w kuchni i pokoju i ułożenie wykładziny podłogowej, wykonanie posadzki w łazience, wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej, demontaż starej armatury oraz montaż nowej jak i montaż kotła gazowego co-cwu oraz kuchenki gazowej.

2. Gmina Boguszów-Gorce kontynuowała również realizację zadań z zakresu mieszkalnictwa ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Boguszów-Gorce. Projekty przewidziane zostały do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zakończony został projekt pn.: „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie Gorcach". Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwe było przeprowadzenie szerokiej modernizacji obiektu, w ramach której zmieniono układ mieszkań, wykonano wymianę stropów, remont elewacji wraz z dociepleniem ścian oraz wymianę konstrukcji dachu i jego pokrycia.W budynku powstało 14 przestronnych mieszkań o powierzchni od 47 m² do 66 m² oraz 2 lokale użytkowe. W chwili obecnej zostały do zasiedlenia dwa lokale mieszkalne.

3. Zrealizowany został również projekt pn.: „Remont elewacji budynku gminnego przy ul. Kamieniogórskiej 22 w Boguszowie-Gorcach". Gmina na realizację zadania pozyskała premię w wysokości 29.321,54 PLN. W ramach realizacji zadania wykonane zostało docieplenie ścian oraz dachu z wykonaniem nowego pokrycia, wymiana stolarki drzwiowej i  okiennej, naprawa schodów wejściowych wraz z murkiem oporowym (tylne wejście do budynku), zadaszenie nad wejściami do budynku, odwodnienia schodów przy wejściu tylnym i głównym, ponadto wykonano w ramach robót dodatkowych remont schodów wejściowych przed budynkiem wraz z chodnikiem z kostki brukowej oraz murek oporowy.

 Plan zadań remontowych na 2012 r.

1. Remonty budynków gminnych w Boguszowie-Gorcach. Zadanie obejmuje wykonanie remontów budynków mieszkalnych będących w 100% własnością Gminy. Budynki będą klasyfikowane do remontu na bieżąco na podstawie analizy stanu technicznego.

2. Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach.

W ramach zadania przewidziane jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, nowego układu pomieszczeń, elementów konstrukcyjnych (schodów, stropów), instalacji oraz pokrycia dachowego. Zadanie dofinansowane zostało ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

3. Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach.

Zadanie obejmuje generalny remont obiektu z przystosowaniem go na cele mieszkalne. Obiekt poddany zostanie gruntownemu remontowi wraz z przebudową i termomodernizacją. Zadanie będzie realizowane z wykorzystaniem dotacji z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych.

4. Utworzenie budynków socjalnych w poszczególnych dzielnicach miasta Boguszowa-Gorc, dla rodzin i osób uprawnionych do lokali socjalnych.

5. Rewitalizacja 6-7 budynków wspólnot mieszkaniowych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, na które złożone zostaną do końca grudnia br. wnioski o dotację z Unii Europejskiej.

 

REMONTY DRÓG W 2011 ROKU!

Na remonty dróg w roku bieżącym Gmina Boguszów-Gorce przeznaczyła 104.500,00 PLN, dodatkowo na remont ul. Bema 1.260.000 PLN oraz na ulicę Racławicką 875.000,00 PLN

1. „Nową" drogą do Dzikowca – Zakończono prace związane z remontem ulicy Bema na odcinku od ulicy Żeromskiego do przejazdu kolejowego. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania pozyskana przez Gminę na realizację tego projektu wyniosła 1.182.822,46 zł. W ramach robót budowlanych objętych dofinansowaniem wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na ul. Bema, w części ul. Sportowej oraz na drodze do cmentarza (wybudowano nowe miejsca postojowe) jak i nowe chodniki z kostki betonowej. Na całym odcinku objętym remontem wykonane zostało nowe oświetlenie drogowe. Ponadto w ramach projektu Gmina wyremontowała kanalizację deszczową. Natomiast w ramach porozumienia z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzony został remont sieci wodociągowej. Po tak kompleksowym remoncie ulica zyskała nowe oblicze i stała się dodatkową zachętą do spacerów w stronę Góry Dzikowiec.

2. Remont ulicy Racławickiej -W kwietniu 2011 roku rozpoczęto przebudowę ul. Racławickiej, w zakresie jezdni, chodnika oraz odwodnienia. Na realizację powyższego zadania Gmina pozyskała dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość zadania skosztoryzowana została na kwotę 822.45,80 PLN. W ramach zadania zaplanowana została przebudowa chodnika na ścieżkę rowerową i chodnik. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykonało kanalizację sanitarną, a Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w porozumieniu z Gminą Boguszów-Gorce dokonał remontu sieci wodociągowej.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top