Rowerowy Powiat

w Powiat

Powiat Wałbrzyski chce stworzyć szlaki rowerowe. – To „kręgosłup” turystyki rowerowej w powiecie wałbrzyskim. Mamy kilkadziesiąt wspaniałych tras rowerowych musimy je tylko połączyć w całość – zaznacza gospodarz powiatu.

Na zaproszenie zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, przybyli na spotkanie radni powiatu wałbrzyskiego, włodarze i przedstawiciele gmin: Wałbrzych, Czarny-Bór, Głuszyca, Walim, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Województwa Dolnośląskiego i Nadleśnictw: Wałbrzych, Świdnica, Kamienna Góra i Jugów.  Na spotkaniu prowadzonym przez starostę  Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz wicestarostę Iwonę Frankowską, goście rozmawiali o porozumieniu w sprawie stworzenia szlaków rowerowych, koordynacji i organizacji projektu, opracowania mapy szlaków i ich oznakowania. Spotkanie jest wynikiem podjęcia przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego uchwały nr XXV/40/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami: Czarny Bór, Głuszyca, Walim, Stare Bogaczowice, Szczawno – Zdrój, Boguszów- Gorce, Mieroszów, Jedlina – Zdrój, Miastem Wałbrzych, Województwem Dolnośląskim oraz Nadleśnictwem Wałbrzych, Nadleśnictwem Kamienna Góra, Nadleśnictwem Świdnica, Nadleśnictwem Jugów na utworzenie sieci szlaków rowerowych na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*