Rozdadzą 170 milionów euro

w Gospodarka

Tyle mogą bowiem otrzymać w latach 2007 – 2013 dolnośląskie mikro, małe i średnie firmy na dofinansowanie planowanych inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Konkursy ogłaszane są przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP). Zasady każdego konkursu określane są przez zarząd województwa. Zarząd zatwierdza też listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

Każdy wniosek złożony przez przedsiębiorcę poddawany jest ocenie, zgodnie z Kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący. Procedura dzieli się na dwie części: ocenę formalną – sprawdzane są takie elementy jak: poprawność wniosku, kwalifikowalność wnioskodawcy, projektu oraz wydatków, gotowość do realizacji projektu oraz cenę merytoryczną – podlegają jej wnioski, które pomyślnie przeszły ocenę formalną.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*