Rozstrzygnęli konkursy

w Aktualności/Powiat

Ponad tysiąc nowych miejsc w żłobkach i klubach malucha, a także pomoc dla 900 Dolnoślązaków, którzy opiekują się swoimi bliskimi. To efekty ostatnich konkursów, w których Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przekazał blisko 80 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Ponad 28 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego trafi na pomoc osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym. – Fundusze w ramach aktywnej integracji przeznaczamy na wsparcie słabszych. Na Dolnym Śląsku jest całkiem spora grupa osób chorych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin, którym żyje się po prostu ciężko. Mamy dla nich konkretną pomoc w postaci asystentów i osób, które będą pomagały, by trudy dnia codziennego były mniejsze. Na ten cel przeznaczamy ponad 28 mln, które pozwolą na pomoc 850 osobom i ich bliskim – wylicza Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Fundusze przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych dziennych i całodobowych domów opieki i klubów seniora oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania. W projektach zostaną zatrudnieni wykwalifikowani opiekunowie i asystenci do opieki nad około 850 osobami potrzebującymi wsparcia. Do ich obowiązków będzie należało m. in. pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych – sprzątaniu, gotowaniu, robieniu zakupów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych – mycie, karmienie, zakup i podawanie leków, towarzyszenie na spacerach. Asystenci pomogą osobom niepełnosprawnym w dotarciu do urzędu, kina, kawiarni czy przychodni, przetłumaczą rozmowę na język migowy, nauczą korzystania z edytora mowy czy poruszania się z białą laską, a trenerzy pracy pomogą wdrożyć się w obowiązki zawodowe. Opiekunowie nauczą, jak korzystać z przenośnego koncentratora tlenu, zmienią opatrunek, poczytają książkę i pomogą w rehabilitacji. Wsparcie w ramach projektów otrzymają także tak zwani opiekunowie faktyczni – czyli osoby, które na co dzień opiekują się niesamodzielnymi członkami rodziny – np. przewlekle chorym dzieckiem lub rodzicem, który utracił samodzielność z powodu wieku lub choroby. Najważniejszą formą pomocy dla tych osób będzie możliwość odpoczynku, zadbania o własne potrzeby, a nawet podjęcia zatrudnienia w czasie, gdy ich podopieczny będzie miał zapewnioną opiekę zawodowego opiekuna – w miejscu zamieszkania albo w domu pomocy czy klubie seniora. Ponad 160 opiekunów faktycznych będzie mogło wymieniać się doświadczeniami w ramach grup wsparcia, uzyskać pomoc psychologiczną albo informację o podmiotach i instytucjach, do których mogą się zwrócić o dodatkowe wsparcie. Będą oni także mogli nauczyć się, w jaki sposób lepiej i efektywniej sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną oraz jak sobie radzić z problemem wypalenia. Dzięki pozyskanym środkom przeszkolonych zostanie ponad 70 osób, które chcą zawodowo zajmować się niesieniem pomocy innym, do wykonywania zadań asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna osoby niesamodzielnej. Ponadto powstaną wypożyczalnie sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego – znajdą się w nich m. in. wózki inwalidzkie, balkoniki, przenośne respiratory, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, komunikatory mowy, edytory tekstu, autolektory, koncentratory tlenu, ssaki, pionizatory czy rowerki rehabilitacyjne. Dodatkowo bezpieczeństwo uczestników projektów zwiększą zakupione w projektach systemy teleopieki, umożliwiające szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia osoby samotnej. – Co ważne wszystkie usługi oferowane w projektach mają charakter usług świadczonych w społeczności lokalnej. Oznacza to, że będą one indywidualnie dostosowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestnika. W przypadku powstających domów opieki i domów seniora będą one tworzone w pobliżu miejsc zamieszkania uczestników, aby mogli oni utrzymywać stały kontakt z rodziną, przyjaciółmi, czy też sąsiadami. Będą to kameralne placówki, w których personel dbać będzie nie tylko o potrzeby zdrowotne uczestnika, ale także tworzenie domowej atmosfery, rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego – dodaje Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Kolejne 50 mln zł przeznaczonych zostanie na 1.024 miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. – Tymi działaniami pomagamy mieszkańcom województwa, którzy chcą wrócić do pracy. Fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego, dedykowane dla naszego województwa, trafiają do maluchów i ich rodziców. A jak dobrze wiemy często koszty związane z opłatą za żłobek, czy też zatrudnieniem niani są na tyle wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy. Podjęliśmy próbę odwrócenia tego trendu i chcemy zlikwidować bariery. W efekcie naszych działań w województwie powstaje zdecydowanie więcej żłobków i klubów malucha – mówi wicemarszałek Iwona Krawczyk.

Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha obecnie trafiły do 33 projektodawców. Do dziś zapadła decyzja o realizacji w sumie 94 projektów wartych ponad 121 mln zł. Co pozwoli na utworzenie blisko 3,1 tys. miejsc w żłobkach i klubach malucha, zatrudnienie 10 opiekunów dziennych oraz 218 niań.– W ramach tego działania nasz cel jest jasny. Chcemy pozwolić na powrót do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów maluchów, którzy są bez pracy, a także chcą wrócić na rynek po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też wychowawczym, mają jednak problem z zapewnieniem opieki dla swoich pociech. Dlatego w ramach projektów, realizowanych na Dolnym Śląsku opieka będzie wiązała się z symboliczną opłatą 150-250 zł lub będzie bezpłatna. Co ważne oprócz tysiąca miejsc w żłobkach rodzice będą mogli liczyć na pomoc niań – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Fundusze w ramach unijnej dotacji przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie. Wnioskodawcy pozyskane fundusze najczęściej przeznaczają na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia – mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, a także na wyposażenie placów zabaw), ale nie tylko. Dzięki dotacji z DWUP finansowane są bieżące koszty opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, prowadzone będą również dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą, a także rytmika. W najnowszym konkursie zakupione zostaną m. in. kącik manipulacyjno-sensoryczny, magiczny – interaktywny dywan, tablice interaktywne, sześcioosobowy elektryczny wózek dziecięcy, oczyszczacz powietrza.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top