Rozwijają radioterapię i opiekę onkologiczną

w Wałbrzych

Mija rok od kiedy Centrum Radioterapii działa w obrębie struktur Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Pozwoliło to na lepszą koordynację opieki nad pacjentami onkologicznymi i pozyskanie dodatkowych środków na doposażenie ośrodka. Zmiany w zakładzie radioterapii to nie jedyne przedsięwzięcia szpitala mające na celu skuteczniejszą walkę z chorobami nowotworowymi.

W związku z wygaśnięciem umowy z podwykonawcą, w ubiegłym roku świadczenie usług radioterapeutycznych przejął Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego. Od lipca 2022 r. pacjenci są przyjmowani w Centrum Radioterapii, które zostało włączone w struktury szpitala. – Leczenie nowotworów to skomplikowany proces – mówi dr n. med. Katarzyna Bojarowska, kierownik Centrum Radioterapii. – Niezbędne są skoordynowane działania specjalistów z różnych dziedzin: patomorofologii, onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, chemioterapii i radioterapii – dodaje. Integracja leczenia onkologicznego i kompleksowe zarządzanie tym procesem jest niezwykle istotne z punktu widzenia pacjentów – podkreśla Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. – Z perspektywy szpitala korzystne jest także samodzielne realizowanie usług, bez zlecania ich podwykonawcy, co umożliwia optymalne zarządzanie finansami i daje możliwość wykorzystywania środków do dalszego rozwoju placówki – dodaje. – Zmieniliśmy strukturę pracy, przeprowadziliśmy też działania remontowo-modernizacyjne. Cały czas chcemy rozwijać Centrum Radioterapii. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi specjalistami tak, by wiedzieć, w jakie elementy należy je doposażać – mówi Mariusz Misiuna, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego.

Jedną z tegorocznych inwestycji wałbrzyskiego szpitala jest system monitorowania powierzchni ciała pacjenta, pozwalający na przeprowadzenie teleradioterapii 4D bramkowanej. – Nowoczesna technologia Surface Guided Radiotherapy pozwala na przeprowadzanie napromieniania w sposób niezwykle precyzyjny i kontrolowanie na bieżąco ułożenia ciała. System składa się z 3 kamer, komputera sterującego i trenera, który ułatwia pacjentowi odpowiednie regulowanie fazy oddechu. Wykorzystujemy go w tzw. technice napromieniania na głębokim wdechu, głównie w przypadku nowotworów piersi. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko wystąpienia powikłań kardiologicznych. – wyjaśnia Agata Nowak-Owsik, kierownik techników radioterapii w wałbrzyskim centrum.

Przejęcie przez szpital zakładu radioterapii nie tylko pozwoliło lepiej gospodarować finansami, unikając konieczności opłacania podwykonawcy, ale też otworzyło drzwi do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. W roku 2023 szpital uzyskał 6,5 mln zł z programu „Doposażenie zakładów radioterapii” prowadzonego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Pieniądze te zostaną wykorzystane na dalsze unowocześnianie Centrum – doposażenie stacji planowania, zakup nowych wersji oprogramowania oraz doposażenie drugiego akceleratora umożliwiające realizację nowych technik leczenia. Centrum Radioterapii Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w ciągu ostatniego roku zrealizowało ponad 5500 porad, 1100 procedur z zakresu teleradioterapii i ponad 120 procedur brachyterapii. Zabezpiecza ok. 25-30% wszystkich napromienianych pacjentów z Dolnego Śląska.

– Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego jest filarem ochrony zdrowia w subregionie wałbrzyskim. Z jego usług korzystają nie tylko mieszkańcy Wałbrzycha, ale także innych dolnośląskich miejscowości. Realizuje leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy, jednocześnie współpracując z innymi placówkami w naszym województwie, zgodnie z założeniami wchodzącej w życie Krajowej Sieci Onkologicznej – stwierdza Marcin Krzyżanowski.  – Nasz szpital jest ważną częścią Krajowej Sieci Onkologicznej. Jako ośrodek o trzecim, najwyższym stopniu referencyjności, świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Żeby temu sprostać, musimy cały czas się rozwijać, wprowadzać nowe procedury, stosować najnowocześniejsze metody leczenia i wyposażać oddziały w nowy sprzęt Nie tylko radioterapia. – podkreśla dyrektor Mariusz Misiuna.

W 2023 r. w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego, poza radioteleterapią 4D bramkowaną, wprowadzono także nowe świadczenia w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentkami z nowotworem piersi oraz 4 nowe programy lekowe w leczeniu onkologicznym. Nowy sprzęt, który zakupiono na oddział pulmonologii, pomoże w diagnostyce i leczeniu raka płuca. Od drugiego półrocza szpital rozpocznie też świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Wprowadzana jest też optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie z zaleceniami Krajowej Sieci Onkologicznej.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest utworzenie w wałbrzyskim szpitalu Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. OnkoCWBK to ośrodek, w którym będą prowadzone badania nad chorobami onkologicznymi, m.in. leczeniem chłoniaka, szpiczaka plazmatyczego czy białaczek. Pierwszym wielkim sukcesem jest pozyskanie dofinansowania z Agencji Badań Medycznych na kwotę blisko 30 mln zł na badanie leków stosowanych w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Jest to duże osiągnięcie, ponieważ tego typu granty trafiają zwykle przede wszystkim do szpitali klinicznych. Prace badawcze prowadzone w Wałbrzychu nie tylko przyczynią się do postępu w leczeniu chorób onkologicznych, ale też umożliwią wałbrzyskim pacjentom dostęp do najbardziej innowacyjnych metod i leków.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Wałbrzych

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów

Mundurowi świętowali

Uroczyste obchody Święta Policji funkcjonariuszy z Powiatu Wałbrzyskiego odbyły się w Teatrze

Cycling Recycling

Najpierw pozbierają elektrośmieci później ruszają na rowerowy rajd – czyli VIII edycja

Dzień Hutnika 2023

Kilkudziesięciu pracowników otrzymało medale, odznaczenia i statuetki podczas Dnia Hutnika, święta wszystkich

Innovation Park

Centrum Szkoleniowe INNOVATION PARK mieści się w hali przemysłowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Go to Top