Rusza konkurs „Debiut gospodarczy"

Rusza konkurs „Debiut gospodarczy"

w Region

Łączna pula nagród w tegorocznej edycji konkursu promującego przedsiębiorczość i ciekawe pomysły świdniczan to 80 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim do 30 czerwca.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w dniu przystępowania do konkursu:

ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 30 roku życia,nie pozostają w stosunku pracy, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,zamieszkują na terenie Gminy Miasto Świdnica,zamierzają rozpocząć działalności gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica,nie prowadzą działalności gospodarczej przed przystąpieniem i w momencie przystąpienia do konkursu,są uczniami lub absolwentami szkoły ponadgimnazjalnej bądź studentami lub absolwentami szkoły wyższej. Etap I – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów:

– formularza zgłoszeniowego,

– kserokopii dowodu osobistego,

– oświadczenia o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej,

– zaparafowany i podpisany regulamin uczestnictwa w konkursie.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 30 czerwca 2010 r. w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

UrządMiejski w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 49

58 – 100 Świdnica

w godz. 8.00-15.30.

z dopiskiem „DEBIUT GOSPODARCZY – 2010"

lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (pokój 27, parter).

Etap II – rozmowy rekrutacyjne:

Rozmowy rekrutacyjne z uczestnikami konkursu przeprowadzane będą przez doradców zawodowych partnera projektu oraz jednego członka Komisji Konkursowej. Rozmowy dotyczyć będą m.in. motywów ubiegania się danej osoby o udział w projekcie, oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, oceny doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji, oceny pomysłu na biznes m.in. pod kątem realności i trwałości. Szczegóły dotyczące konkursu i niezbędne dokumenty zainteresowani znajdą w zakładce „Debiut gospodarczy".

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Zamkowe 5 złotych

Do obiegu trafiła kolekcjonerska moneta 5 złotowa z wizerunkiem Zamku Książ w
Go to Top