Rzecznik czeka na Ciebie

w Aktualności

Potrzebujesz pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich? W każdy trzeci piątek miesiąca (a więc jutro 17 lutego) możesz przyjść do jego biura i skorzystać z porady.

Przypomnijmy, punkt przyjęć RPO został uruchomiony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w marcu br. jako piąty tego typu w Polsce i jedyny na Dolnym Śląsku – we Wrocławiu znajduje się bowiem Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO.

Kto może zwracać się do Rzecznika o pomoc? W myśl art. 80 Konstytucji RP każdy ma prawo wystąpienia – na zasadach określonych w ustawie – do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy   władzy publicznej   . Przed zwróceniem się do RPO należy wykorzystać przysługujące środki odwoławcze. Oznacza to, że o pomoc do Rzecznika może zwrócić się obywatel polski, cudzoziemiec, który znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoba prawna, a nawet jednostka organizacyjna nie mająca tej osobowości, jeśli tylko w myśl przepisów może być podmiotem praw i obowiązków.

Rzecznik może podjąć czynności także z własnej inicjatywy, m.in. na skutek informacji zamieszczonej w środkach masowego przekazu czy wniosku Rzecznika Praw Dziecka lub innego organu, który uprawdopodobnił istnienie naruszeń prawa w działaniu organów publicznych.

W wałbrzyskim punkcie  przyjęć dyżury pełnione są  w każdy trzeci piątek miesiąca  w godz. 10-14. Od stycznia 2012 roku prawnik będzie dyżuruje w pokoju nr 141, na I piętrze.

Punkt Przyjęć Interesantów RPO   Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu   Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych   pokój nr 141, I piętro

Osoby, które nie mogą osobiście dotrzeć do Punktu Przyjęć Interesantów, a zainteresowane będą przedstawieniem swojej sprawy Rzecznikowi Praw Obywatelskich, powinny przesłać swój wniosek wraz z kserokopią posiadanych dokumentów na adres siedziby Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu.

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu   ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław   telefony – sekretariat: 71 34 69 115, przyjęcia: 71 34 69 100   fax: 71 34 34 325

Wniosek można także złożyć za pośrednictwem serwisu internetowego Rzecznika www.rpo.gov.pl   

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top