Salvator poprowadzi dom małego dziecka

Salvator poprowadzi dom małego dziecka

w Aktualności

Zarząd powiatu wałbrzyskiego w tajnym głosowaniu dokonał wyboru oferenta, z którym prowadzone będą końcowe negocjacje w sprawie przekazania do prowadzenia zadania z zakresu pomocy społecznej w postaci prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Każdy z członków Zarządu – kierując się 3 kryteriami, tj.: atrakcyjnością programową oferty, skutkami społecznymi oraz kosztami realizacji zadania – przydzielał punkty od 1 do 4 dla każdego z w/w kryteriów, w wyniku czego najwyższą liczbę punktów na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu przy ul. Asnyka 13 uzyskały kolejno:

• Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" z Wałbrzycha;• Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razemw Przyszłość" z Namysłowa;• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z Wałbrzycha;• Fundacja "Merkury".

W głosowaniu na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu każdy z członków Zarządu mógł przydzielić punkty od 1 do 3, kierując się w wyborze kryteriami: atrakcyjnością programową oferty, skutkami społecznymi i kosztami realizacji zadania. W efekcie głosowania kolejno najwyższą liczbę punktów otrzymały:• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z Wałbrzycha;• Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razemw Przyszłość" z Namysłowa;• Fundacja "Merkury" z Wałbrzycha.

W przypadku niepowodzenia w negocjacjach z wybranym w głosowaniu najlepszym oferentem, rozmowy będą prowadzone z kolejnym, który uzyskał następny wynik z listy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top