Sesja za nami

w Powiat

Zmianami w budżecie Powiatu na bieżący rok oraz zmianami w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2022 – 2037 – zajmowali się radni powiatowi na ostatniej sesji.

Podczas obrad udzielono wsparcia gminie Walim na realizacje projektu „Edukacja przez Inspirację”, dzięki której uczniowie ze szkół z terenu powiatu pojadą na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Podjęto także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczawno-Zdrój oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wałbrzyski jest organem prowadzącym. Podczas sesji uchwalono na rok 2023 program współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto radni rozpatrzyli skargę na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

Tags:

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Powiat

Wspierają druhów

Powiat Wałbrzyski wspomógł Ochotniczą Straż Pożarną w Walimiu zakupując i przekazując środki

Bezpłatne porady

Ministerstwo Sprawiedliwości i Powiat Wałbrzyski informują o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy

Dożynki i Święto Pieroga

Tradycyjne, Czarnoborskie Dożynki, wielobarwne stoiska ze swojskim jadłem oraz legendarne Dolnośląskie Święto
Go to Top