Setny członek u Pracodawców

Setny członek u Pracodawców

w Gospodarka

Prezentacja spółki LANDL Sp. z o.o. – setnego członka Sudeckiego Związku Pracodawców oraz nowy wizerunek SZP to tematy, które zdominowały spotkanie władz związku z dolnośląskimi mediami. Uroczystego odsłonięcia nowego logo organizacji dokonał prezes zarządu Artur Mazurkiewicz. Dziennikarzom przedstawiona została również realizacja programu, którego głównym celem, a zarazem hasłem, jest „Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców”.

Setna firma w Sudeckim Związku Pracodawców Sudecki Związek Pracodawców to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się tego typu organizacja na Dolnym Śląsku. W pół roku szeregi SZP zasiliło 46 nowych firm z regionu. – Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się pozyskać tak wiele nowych firm, na rzecz których ciężko pracujemy, dbając o ich bieżące interesy, bezpieczeństwo prowadzenia działalności biznesowej i przede wszystkich o ich dynamiczny rozwój – stwierdził podczas rozmowy z dziennikarzami Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców. Warte podkreślenia jest to, że tak dobry wynik, czyli powiększenie naszej liczebności w sumie do stu członków, planowaliśmy osiągnąć do końca tego roku. Tymczasem już po niespełna sześciu miesiącach osiągnęliśmy ten cel. Do naszego grona należą zarówno firmy mikro, jak i małe oraz średnie, a zatem zróżnicowanie jest bardzo duże – dodał prezes Mazurkiewicz. W spotkaniu udział wziął Radosław Leda – przedstawiciel spółki Land która, jako setny podmiot gospodarczy, zdecydowała się wstąpić w szeregi SZP. Firma LANDL powstała w 1992 roku. Przedmiotem jej działalności jest handel osprzętem energetycznym i telekomunikacyjnym. Spółka produkuje również sieci teletechniczne i mapy elektroniczne. Wytwarza i sprzedaje osprzęt oraz narzędzia instalacji uziemiających, uzbrojenie słupów energetycznych. W 2004 roku spółka zakupiła Zespół Pałacowo-Parkowy w Jedlinie- Zdroju, otwierając swoją filię na Dolnym Śląsku. – Powodem przystąpienia naszej spółki do Sudeckiego Związku Pracodawców były dwie podstawowe sprawy – bezpieczeństwo i dbałość o rozwój prowadzonego przez nas biznesu. Od początku naszej przynależności czujemy, że już nie tylko my sami, ale ktoś drugi dba o nasze interesy, zabiega o nie i je chroni. To bardzo ważne, szczególnie w dobie kryzysu, kiedy konkurencja staje się bardzo drapieżna i bezwzględna, chwytając się bardzo często niezbyt etycznych metod walki o klienta. Dbałość o praworządność w biznesie i zachowanie dobrych praktyk, to kwestie dla naszej spółki bardzo istotne i dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do Sudeckiego Związku Pracodawców – podsumował swoje wystąpienie przedstawiciel setnej firmy w SZP. Powodem do dumy jest nie tylko dynamiczny wzrost liczby członków, ale także realizacja ambitnego programu finansowanego z puli konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, w którym SZP zajął trzecie miejsce w Polsce. Dzięki temu organizacja realizuje projekt o nazwie „Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców”. Środki, które będą wydatkowane w ramach projektu, posłużą przygotowaniu nowoczesnego serwisu internetowego Związku, jak również organizacji sześciu regionalnych konferencji konsultacyjno-informacyjnych. Podczas tych spotkań omawiane będą najważniejsze problemy lokalnego biznesu oraz sposoby ich rozwiązywania. Część środków z projektu przeznaczono na unowocześnienie systemu identyfikacji wizualnej Sudeckiego Związku Pracodawców.

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top