Sezon na remonty

Sezon na remonty

w Gospodarka

Do końca tego roku mieszkańcy Boguszowa-Gorc, będą mogli cieszyć się nową nawierzchnią ulic i chodników. Gmina już niebawem rozpocznie remont kilu dróg na terenie miasta.

Ekipy remontowe zobaczymy m.in. na ulicy Słowackiego i odcinku ul. Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach. Tam w ramach zadania wykonane zostaną między innymi następujące roboty: sfrezowanie nawierzchni bitumicznej, częściową wymianę krawężników, regulacja studzienek ulicznych, włazów, skrzynek, zasuw, remont nawierzchni drogi, zatoczek i parkingów, polegającej na odtworzeniu warstw bitumicznych. Szacunkowy koszt robót wynosi około 400 000 złłotych, a termin zakończenia robót zaplanowano na czerwiec 2013r. W tym roku przybudowana zostanie również ul. Szkolna (odcinek ulicy Szkolnej od ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ul. Szybową). W ramach zadania przewidziano: frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, remont nawierzchni jezdni polegający na odtworzeniu warstw bitumicznych, regulację studzienek ulicznych, włazów, skrzynek, zasuw czy wymianę odcinka kanału deszczowego i przebudowa odcinka drogi stanowiącej dojazd do garaży w rejonie budynków nr 24 i 28 wraz z budową w nim kanalizacji deszczowej i utwardzeniem przyległego terenu.wybudowanie dojścia do budynku nr 24. Zadanie kosztować będzie około 500.000 złotych, natomiast termin zakończenia prac to III kwartał 2013r. Ponadto gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013 zadania pn." „Modernizacja dróg gminnych, ulic Zielonej i Bema, prowadzących do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach poprzemysłowych". W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni drogowej i budowa oświetlenia na odcinku ulicy Bema pomiędzy przejazdami kolejowymi oraz wykonanie ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Zielonej. Szacunkowa wartość robót wynosi 2.185.000,00 zł, z czego 1.816.033,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków RPO WD 2007-2013.Zadanie zrealizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Dodtakowo mieszkańcy ulic Wałbrzyskiej i Traugutta będą mogli cieszyć się nowym chodnikiem. W ramach porozumienia z DSDiK we Wrocławiu planowane jest wykonanie remontu nawierzchni chodnika. Poza tym przy ul. Wałbrzyskiej zaplanowano również wymianą oświetlenia drogowego. Termin zakończenia prac to październik/listopad 2013r.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top