Skromne obchody

w Czarny Bór

Panująca pandemia nie pozwoliła na organizację Gminnych obchodów Dnia Sołtysa w gminie Czarny Bór  w takiej formule, jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Na zaproszenie wójta gminy w spotkaniu, które odbyło się w Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, uczestniczyli tylko sołtysi z Gminy Czarny Bór (bez członków Rad Sołeckich). Adam Górecki na początku uroczystości złożył życzenia i podziękowania gospodarzom sołectw, a następnie wraz z Marzeną Łatką – Przewodniczącą Rady Gminy wręczył symboliczne upominki. – Cieszę się, że mogłem się z Wami spotkać, mimo że w tak wąskim gronie. Wiem jak ważna jest rola sołtysa w każdej społeczności, ponieważ pełniłem tę funkcję kilkanaście lat temu. Dziękuję za zaangażowanie i życzę dobrej współpracy z mieszkańcami oraz realizacji wielu oddolnych inicjatyw – mówił Adam Górecki.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*