SLD: "Nie dla krzyża"

SLD: "Nie dla krzyża"

w Aktualności

Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zgadza się z decyzją przewodniczącej rady Miejskiej Wałbrzycha, Anny Romańskiej w kwestii zezwolenia radnym PiS na zawieszenie krzyża w sali obrad Rady Miasta. Poniżej treść oświadczenia, które trafiło do mediów.

„Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi niezłomnie na stanowisku wyrażonym w zapisach Konstytucji RP oraz innych ustawach zapewniających wszystkim Obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej równość i swobodę wyznania z uwzględnieniem neutralności światopoglądowej Państwa. Zapisy te mówią nam, że każdy Obywatel ma prawo do wolności w takim zakresie, który nie powoduje ograniczenia wolności innej osoby, a każdy z Obywateli winien oczekiwać równego traktowania bez względu na jego wyznanie, sympatie polityczne i światopogląd.

Mając na uwadze powyższe pragniemy stwierdzić, że nie zgadzamy się z decyzją przewodniczącej rady Miejskiej Wałbrzycha, Pani Anny Romańskiej w kwestii zezwolenia radnym PiS na zawieszenie krzyża w sali obrad Rady Miasta.

Jednocześnie deklarujemy wolę takiego uregulowania sprawy, w którym racje stron zostaną zaspokojone w taki sposób, aby przepisom prawa oraz równemu traktowaniu Obywateli przez instytucje administracji publicznej stało się zadość".

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top