Sowiogórski Mistrz Jaja

Sowiogórski Mistrz Jaja

w Aktualności

Boczek faszerowany i pasztet z drobiu dał Annie Ścięgaj z Jugowa tytuł Sowiogórskiego Mistrza Jaja. Impreza, która została zorganizowana w Walimiu zgodnie z przewidywaniami ściągnęła tłumy gości.

W kulinarne szranki stanęło dwunastu mistrzów tradycyjnej kuchni z gmin: Nowa Ruda, Stoszowice, Głuszyca i Walim. Kulinarne potyczki urozmaicały występy dzieci z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu nawiązujące do świąt wielkanocnych oraz znana i lubiana kapela góralska „ Janicki" Odwiedzający konkurs mieli również okazję obejrzenia dzieł miejscowych rękodzielników. Pierwsze miejsce wywalczyła Anna Ścięgaj z Jugowa za boczek faszerowany i pasztet z drobiu, drugie miejsce przypadło Pani Monice Niedziółka z Grzmiącej za pasztet z kaczki z dodatkiem żurawiny i jajko pod beszamelem. Trzecie miejsce było udziałem Jacka Frątczaka z Michałkowej za pierś indyczą faszerowaną w sosie borowikowym i sakiewki w sosie szpinakowym. Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Lisek z Dzikowca za kaczkę nadziewaną i schab ze śliwką, Olga Ryl z Zagórza Śląskiego za kurę faszerowaną i galaretkę warzywno – jajeczną. Pamiątkowe dyplomy i nagrody otrzymali również: Małgorzata Trojanowska z Sierpnicy, Janina Nowak z Dziećmorowic, Sylwia Grycaj z Srebrnej Góry, Honorata Klejman z Wolibórz, a Stanisława Pasternak z Lutomierzy, Grażyna Grycaj z Jamna oraz Stanisława Skowrońska z miejscowości Kolce. Dodatkowo uczniowie z Zespołu Szkół w Głuszycy częstowali gości przygotowaną prze siebie zupą chrzanową. Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc i osobiste zaangażowanie Ryszarda Czerwińskiego, dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Organizacja Sowiogórskiego Mistrza Jaja możliwa była dzięki wsparciu: Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Zadanie realizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach projektu „SOWIOGÓRSKI MISTRZ JAJA", sfinansowanego w ramach Operacji Małe Projekty, wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dla LGD Partnerstwa Sowiogórskiego. Zadanie Współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2007-2013.

O DODR

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Program działalności obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich

 2. prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej

 3. prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich

 4. prowadzenie analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie

 5. upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska

 6. podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego

 7. upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku

 8. prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej

 9. wykonywanie usług w zakresie prowadzenia: ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych, działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, działalności wydawniczej, poligraficznej, hotelarskiej i gastronomicznej

 10. organizowanie targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujące produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego

 11. wypełnianie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top