Spółdzielnie są ok

w Gospodarka

Spółdzielnia Socjalna „Mona Lisa" oraz Fundacja im. De Gaulle"a przeprowadziły nabór uczestników do udziału w projekcie pn.: „Otwarty dialog publiczno – społeczny jako forma wpływu mieszkańców na rozwój lokalny".

Celem głównym projektu jest aktywizacja mieszkańców Mieroszowa i Walimia do rozwoju dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego w kwestii rozwiązania kluczowych problemów społecznych oraz propagowanie idei spółdzielczości jako formy aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich.Projekt adresowany jest do różnych grup społecznych i wiekowych mieszkańców z terenu gmin Walim i Mieroszów. Uczestnikami mogą być bezrobotni i nieaktywni zawodowo, liderzy społeczni, w tym przedstawiciele sołectw, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji i podmiotów z terenu Walimia i Mieroszowa w powiecie wałbrzyskim. Do realizacji działań projektowych zaproszono prelegentów – liderów społecznych, przedstawicieli NGO, firmy konsultingowej, Biura Porad Obywatelskich z Wałbrzycha i władz samorządowych. Ma to na celu szersze uaktywnienie mieszkańców w kwestii integracji, aktywizacji społeczności lokalnej i budowania relacji z innymi osobami, środowiskami dla realizacji wspólnych działań publiczno-społecznych.Zostanie zorganizowany cykl sześciu jednodniowych konferencji (VII-X.2010 r.) na terenie obu gmin o charakterze dyskusyjno – szkoleniowym poruszających m.in. tematykę ekonomii społecznej, bezrobocia, infrastruktury gminnej i rozwoju, ochrony środowiska, turystyki, problematykę społeczną oraz problem migracji zarobkowej. Ponadto przekazany zostanie szereg informacji odnośnie spółdzielczości socjalnej oraz przedstawione będą dobre praktyki zrealizowanych w tym zakresie działań.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top