Spotkanie "aglomeracyjnych" samorządów

Spotkanie "aglomeracyjnych" samorządów

w Aktualności

W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia podsumowano projekt „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”. W konferencji uczestniczyli samorządowcy z miast i gmin tworzących aglomerację.

W części pierwszej spotkania przedstawiona została multimedialna prezentacja pt. etap I Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach której dokonano ekspozycji następujących danych: przedstawienie wyników badań rynku transportu publicznego, prezentacja wyników badań preferencji i zachowań komunikacyjnych, zarys planowanych inwestycji w formie ZIT dla Aglomeracji Wałbrzyskiej w segmencie transportu publicznego oraz wstępne koncepcje wariantów funkcjonowania zintegrowanego transportu publicznego wraz z Wałbrzyską Koleją Aglomeracyjną. Następnie odbył się panel dyskusyjny zogniskowany wokół pytania: Czy gminy w Aglomeracji Wałbrzyskiej są przygotowane na wdrożenie transportu publicznego? Na zakończenie omówione zostały główne działania zrealizowane w ramach projektu, dokonano prezentacji „Systemu pomiaru jakości usług publicznych” oraz ogłoszono wyniki raportu opracowanego za rok 2013.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top