Spotkanie z przedsiębiorcami

Spotkanie z przedsiębiorcami

w Gospodarka

Blisko 100 osób pojawiło się na III Spotkaniu Noworocznym z Przedsiębiorcami, które odbyło się 29 stycznia w Karczmie Kamiennej w Czarnym Borze. Wśród nich Jacek Cichura, starosta powiatu wałbrzyskiego.

Uroczystość rozpoczął, jak co roku, wójt Adam Górecki, który najpierw złożył wszystkim przybyłym gościom życzenia noworoczne a następnie skrótowo podsumował 2015 rok w gminie Czarny Bór. Zaznaczył też, że tak prężny rozwój gminy jest nierozerwalnie związany z działalnością na jej terenie tak wielu firm i przedsiębiorstw. Kolejną prelegentką była Iwona Ślusarczyk, inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, która w liczbach i wykresach przedstawiła przedsiębiorczość na terenie naszej gminy oraz nowe propozycje wspierania Przedsiębiorców w Czarnym Borze. Bożena Pełdiak, prezes Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu" przedstawiła bardzo realną możliwość pozyskania środków na rozwój przedsiębiorczości na lata 2016-2020, a Marzena Radochońska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, zaproponowała konkretne narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców.

Ostatni z prelegentów Tadeusz Choczaj, przedstawiciel Związku Dolnośląskich Pracodawców, opowiedział krótko o misji Związku i dlaczego warto być jej członkiem.Tradycją już jest, że co roku, przy okazji Spotkania Noworocznego, wójt wręcza statuetki „Przyjaciel gminy" . W tym roku jednostki organizacyjne gminy wskazały te firmy, które najbardziej aktywnie wspierają ich działania na rzecz mieszkańców i ich podopiecznych. Nominowanych firmy to:• Sławomir Leśniak, właściciela Firmy MON – TECH• Stanisław Rutkowski, właściciel firmy Usługi Transportowe• Eugeniusz Kapuła, właściciel firmy Usługi Remontowo Budowlane• Robert Wasilewski, właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowe Import Eksport• Edward Kaczor, prezesa PKS Kamienna Góra

W drugiej części statuetki wręczył wójt tym firmom, osobom lub stowarzyszeniom, którzy w szczególny sposób wspierali gminę lub ją promowali. Nominaci to:• Kopalnia surowców Mineral, którego reprezentowała pani Maja Sadowy, dyrektor finansowy. Statuetkę przyznano za wspólną inwestycję czyli II etap budowy Obwodnicy• Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy Heros, prezes Dariusz Piaskowski. Statuetka przyznana za organizacje Międzynarodowego Turnieju Zapasów Kobiet oraz promocję gminy Czarny Bór• Ksiądz Janusz Ospa, proboszcz parafii pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, który otrzymał statuetką za troskę o ochronę zabytków i pozyskanie z RPO znaczących środków na remont zabytkowego kościoła w Witkowie.

Oprawę muzyczną całej uroczystości przygotowała i wykonała Maja Nowicka, wokalistka Zespołu Pieśni i Tańca oraz uczestniczka wałbrzyskiego konkursu "Mam Talent".

Takie coroczne spotkanie osób reprezentujących różne branże i różnej wielkości firmy, daje okazję do zawarcia znajomości, poszerzenia wiedzy ale też stwarza szansę na rozwój partnerskiej współpracy na lokalnym rynku a większa współpraca z przedsiębiorcami to także lepszy rozwój gminy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top