Sprawa odroczona a nie zakończona

Sprawa odroczona a nie zakończona

w Aktualności

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odroczył dzisiejsze rozprawy w związku ze skargami do decyzje Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Postępowanie prowadzone było na wniosek Moniki Misińskiej – Wrony. Skargi złożone były na uchwałę nr XXXV/278/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w Akcie Założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Gustawa Morcinka w Wałbrzychu, przy ulicy Osiedle Górnicze 19a oraz uchwałę nr XXXVI/290/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów. Uchwałom zarzucono m.in. naruszenie zasad procedowania poprzez brak opinii merytorycznej Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej. W związku z pisemnym stanowiskiem Przewodniczącej Rady Miejskiej, że obie uchwały otrzymały pozytywne opinie oraz przeciwnym twierdzeniem strony skarżącej, Sąd zdecydował zażądać od Rady Miejskiej w ciągu 14 dni informacji o trybie opiniowania obu uchwał. Tym samym rozprawy zostały odroczone.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top