Sprawdź stan swojego konta

Sprawdź stan swojego konta

w Gospodarka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy akcję wysyłki "Informacji o stanie konta za 2008 r.". Po co nam taka informacja i co można z niej wyczytać?

Obowiązek informowania o wysokości składek ewidencjonowanych na koncie emerytalnym w I filarze nakłada na ZUS art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. "Informacja" ma umożliwić ubezpieczonym monitorowanie stanu swojego konta emerytalnego.

"Informacja o stanie konta za 2008 r." zawiera: -kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na I filarze za okres od stycznia 1999 do grudnia 2007 roku włącznie, – kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego (oczywiście tylko wtedy, gdy ten kapitał został dla danej osoby już ustalony), wysokość należnych i faktycznie odprowadzonych składek na otwarte fundusze emerytalne (dotyczy to osób, które przystąpiły do II filaru),- kwoty składek za poszczególne miesiące 2008 r.

Dla osób, które ukończyły 35 lat, po raz pierwszy ZUS podaje również wysokość hipotetycznej emerytury, czyli szacunkową wartość świadczenia w przyszłości. Warto tu od razu wyjaśnić, że nie jest to faktyczna wartość, więc podana kwota nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec ZUS.

Każdy, kto otrzymał "Informację" powinien sprawdzić, czy zawiera ona prawidłowe dane. W przypadku błędów dotyczących danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, numerów PESEL i NIP itp., danych adresowych, kwot składek lub braku składek, należy przede wszystkim zwrócić się do płatnika składek (czyli pracodawcy).

Jeżeli płatnik się pomylił, powinien sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty korygujące lub uzupełnić brakujące dokumenty ubezpieczeniowe i/lub wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W przypadku, gdy płatnik twierdzi, że przekazane przez niego dane są prawidłowe, a wszystkie składki opłacił jak należy, ewentualnie gdy wyjaśnienie nieprawidłowości nie jest możliwe u płatnika składek – należy złożyć reklamację w ZUS. Wyjaśnienie jak to zrobić dostępne jest na stronie internetowej www.mojaskladka.zus.pl lub na telefonicznej infolinii pod numerem 0801 400 400. Tam też można zwrócić się, gdy "Informacja" z ZUS w ogóle do ubezpieczonego nie dotarła.

Warto pamiętać, że "Informacja o stanie konta" służy również uświadomieniu ubezpieczonym, że to od nich samych zależy wysokość ich przyszłej emerytury. Świadczenie wypłacane na nowych zasadach zależy od wielkości kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym – im większa to kwota, tym większa będzie emerytura.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top