Środki na aglomerację

Środki na aglomerację

w Gospodarka

Gmina Wałbrzych otrzymała ponad 2, 5 mln zł.  na realizację projektu "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

Dotacja pochodzi ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych", ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wartość projektu wynosi blisko 3 miliony złotych, a dotacja sięga 90%. Termin realizacji projektu: lata 2013-2015Główne działania to opracowania dotyczące: "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej", "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW" oraz opracowanie "Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".  – Opracowywane dokumenty mają na celu dalszą integrację i zacieśnianie współpracy gmin w ramach AW oraz wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszaru funkcjonalnego.  Dodatkowym atutem jest fakt, że te dokumenty będą podstawą do ubiegania się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-2020- mówi Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W ramach projektu pozyskano 100% środków na zatrudnienie 2 pracowników do realizacji działań projektu. Od 1 marca 2014 zatrudniony jest Koordynator projektu – odpowiedzialny za terminowość  i poprawność realizacji działań wniosku zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz kontakty z gminami partnerskimi i wykonawcami. Obecnie trwa nabór na drugiego pracownika projektu – specjalistę ds. realizacji działań i promocji projektu. W realizację projektu będą zaangażowani dodatkowo pracownicy urzędu, minn. Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu i Referatu Zamówień Publicznych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top