Starosta uratuje likwidowaną szkołę?

Starosta uratuje likwidowaną szkołę?

w Aktualności

Robert Ławski, starosta wałbrzyski złożył miastu propozycję utworzenia w dzielnicy Sobięcin zespołu szkół, w skład którego weszłoby – przygotowywane do likwidacji -Publiczne Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu.

W związku z planowaną przez gminę Wałbrzych reorganizacją sieci szkół w Wałbrzychu – zakładającą m.in. likwidację szkół: podstawowej oraz gimnazjalnej w dzielnicy Sobięcin, Starosta Wałbrzyski Robert Ławski zadeklarował wiceprezydentowi Wałbrzycha Zygmuntowi Nowaczykowi w dn. 27 grudnia 2011 roku, iż Powiat Wałbrzyski gotów jest do podjęcia rozmów ws. utworzenia zespołu szkół, w skład którego weszłoby III LO oraz Publiczne Gimnazjum nr 4. Warunkiem utworzenia w/w zespołu szkół jest zawarcie między gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim porozumienia, w którym zostałoby określone, iż organem prowadzącym będzie Powiat Wałbrzyski. Powstałby wówczas Zespół Szkół nr 3  na wzór Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu czy też Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu. Powiat Wałbrzyski jest gotów do rozmów ws. utworzenia zespołu szkół i do podpisania porozumienia w/w sprawie, co skutkowałoby dalszym funkcjonowaniem gimnazjum w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top