Starostwo poszukuje pracownika

w Aktualności/Powiat

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu poszukuje pracownika na stanowisko kierowca/robotnik gospodarczy.

Informacja o możliwości podjęcia zatrudnienia na stanowisku KIEROWCA/ ROBOTNIK GOSPODARCZY w Wydziale Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu poszukuje pracownika na stanowisko kierowca/ robotnik gospodarczy.

– Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
– Możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
– Wymagane prawo jazdy Kat. B+E lub B i T, C+E.

Do obowiązków szczegółowych pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku pracy należeć będzie:
1. Kierowanie samochodami służbowymi oraz ciągnikami rolniczymi będącymi na stanie tut. Urzędu
2. Wykonywanie robót remontowo-utrzymaniowych w pasie dróg powiatowych w szczególności w zakresie:
– koszenia traw
– karczowania krzaków
– korekty i podkrzesywania gałęzi drzew
– montażu i demontażu oznakowania drogowego
3. Wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych związanych z utrzymaniem sprawności technicznej infrastruktury drogowej
4. Wykonywanie prac porządkowych
5. Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych samochodów z zaopatrzeniem
6. Wykonywanie innych prac gospodarczych i remontowo-konserwacyjnych dot. obiektów i pomieszczeń tut. Urzędu i jednostek podległych.
7. Nadzorowanie pracowników (stażystów, roboty publiczne, interwencyjne) w trakcie prowadzenia robót na terenie powiatu wałbrzyskiego
8. Wykonywanie prac związanych z obsługą techniczną imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe w tym m. in.: załadunkiem i rozładunkiem sceny i innych przedmiotów niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia imprezy promocyjnej powiatu wałbrzyskiego, transportem materiałów promocyjnych, montażem i demontażem sceny, utrzymaniem porządku i czystości w miejscu, w którym odbywa się przedsięwzięcie.
9. Rozliczanie i ewidencjonowanie paliwa na potrzeby użytkowanych przez siebie samochodów oraz sprzętu.
10. Nadzór nad prawidłową eksploatacją powierzonego samochodu służbowego oraz sprzętu, maszyn, urządzeń, narzędzi itp.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 074 84-60-621 lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24, pok. 113.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*